Thursday, 14 September 2017

This summer in Instagram stories

This summer was full of adventures for me but I was offline most of the time so I was not sharing them with you via Instagram Stories as much as I wanted to. So, I put together the best of my July and August Stories in case you have missed them :)
Toto léto bylo pro mě plné dobrodružství, avšak hodně často jsem byla bez internetu, takže jsem toho s vámi moc nenasdílela skrze Instagram stories. Své nejlepší červencové a srpnové Stories jsem tedy spojila do jednoho článku pro případ, že vám ušly :)
 
I am a bit torn when it comes to this - at one hand it is amazing to enjoy some time offline. It is really refreshing not to see all the bad news that are happening in the world, not to check social media and just be alone or with my family or friends. On the other hand, it creates an internet lag that I will try to catch up with the minute I get to my notebook and internet. I usually find out that there was not much that I missed while offline but sometimes I find out about events that I would enjoy but still - I would probably not find the time because I was already doing something else.
Jsem vždycky trochu rozpolcená, když jsem offline - na jednu stranu je to super. Je fajn nevědět, co špatného se děje ve světě, nekontrolovat své sociální sítě a být jen sama se sebou nebo se svou rodinou či přáteli. Na druhou stranu mám pak pocit, že mi něco uteklo a tak se to pak snažím dohnat ihned, jak se dostanu k notebooku a internetu. Většinou stejně zjistím, že se nestalo nic extra, i když občas mi takhle ušly zajímavé akce, ale stejně bych se na ně asi nedostala, protože jsem dělala něco jiného.
 
These Instagram Stories are mostly from my travels or weekends when I was enjoying my free time. I visited Morava, town Valtice once again this year and I think I will be returning next year too. It is so lovely place! You can see on the first picture one of the beautiful sights that are located around the town. The last picture is from town Lednice where a huge chateau is located. This is a photo of a strange statue that is in the fountain and it reminded me a lot of The Other Mother from the movie Coraline, which is wonderfully strange and if you haven´t seen it yet, you should.
Tyto Instagram Stories jsou hlavně z mých cest nebo víkendů, kdy jsem si užívala volna. Letos jsem opět navštívila Valtice a myslím, že příští rok se tam vydám zas. Je to překrásné místo! Na první fotce můžete vidět jednu ze staveb, které se nacházejí v okolí města. Poslední fotka je z města Lednice, kde mají obrovský zámek. Na této fotce je zvláštní socha ve fontáně, která mi připomněla druhou matku z filmu Coraline, který je krásně podivný. Pokud jej neznáte, určitě se na něj podívejte.
 
instagram stories, summer adventures instagram, instagram recapitulation, travel instagram, karlovy vary, valtice morava, georgiana quaint


In the first week of July I went to Karlovy Vary because of the film festival - this year we were able to watch only about 3 movies a day, we did not have that much luck I guess. I think that our record from past years was 6 movies a day but that was truly extreme. Our "normal" count is about 4 movies a day. This year I was a bit disappointed by the selection of the Midnight movies section. There were no crazy but ridiculously funny horrors. Buuut they had the baby coconuts again, they are delicious. This year they were able to satisfy the demand of the festival visitors. These are 100 % better that the questionable "special" cocktails they were offering in the years past.
V prvním červencovém týdnu jsem se vydala do Karlových Varů na filmový festival - tento rok jsme se dostali tak na 3 filmy denně, letos jsme neměli moc štěstí. Myslím, že náš rekord z minulých let bylo 6 filmů, ale to byl dost extrém. Obvykle se podíváme tak na 4 filmy denně. Tento rok jsem byla zklamaná výběrem v sekci Půlnočních filmů. Chyběly mi šílené, ale vtipně směšné horory. Aleee měli zas mladé kokosy, které jsou super. Letos dokonce byli schopni pokrýt poptávku kokosů chtivých návštěvníků festivalu. Tyhle kokosy jsou 100% lepší než pochybné "speciální" koktejly, které se nabízely v minulých letech.
And how was your summer?
A jaké bylo vaše léto?
 
instagram stories, summer adventures instagram, instagram recapitulation, travel instagram, karlovy vary, valtice morava, georgiana quaint
 

No comments:

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3