How to place an order on IKEA eshop | Y´s savage guest post

Recently we have ordered a bookshelf from IKEA and it was unexpectedly strong experience. After the whole martyrium we have received one of those questionnaires about our shopping experience and it contained a section for an open ended comment as well, so we felt like sharing our experience. The final comment was so hilarious that I decided to give it a space on my blog as well, because, sarcasm aside, it contains some useful tips for the whole process (at least in the Czech Republic). I will try to translate this in English as best as I could but I am sure some nuances of the colourful Czech language will unfortunately get lost in the translation.

All below mentioned incidents really happened, no matter how unbelievably it might sound in the 21st century.

Nedávno jsme si domů objednali knihovnu z IKEA a šlo překvapivě o velmi zapamatování hodný zážitek. Po celém martyriu jsme dostali dotazník o spokojenosti s nákupem, který obsahoval i prostor k rozepsání se, tak jsme toho využili. Konečný komentář byl natolik k popukání, že jsem se rozhodla věnovat mu prostor i na mém blogu. Konec konců, přeci jen, když přehlédneme jeho sarkastický tón, obsahuje mnohé užitečné informace o tom, jak nakupování na eshopu (alespoň v ČR) funguje.

Veškeré níže popisované události se skutečně staly, jakkoliv neuvěřitelně to může v 21. století znít.Hello,

online shopping at IKEA needs to be experienced on your own.

TL;DR Shut up and take my money!

The eshop itself looks at the first glance well arranged, without any trickery, like any other normal eshop. You can quite easily find and put into your virtual shopping cart whatever you are looking for. After all, you probably won´t be able to load a bookshelf that weights around 100 kilos into a normal car, so online shopping looks tempting.

The lack of any trickery though starts to disappear pretty quickly. The act of "shopping" ends up with an error that says that the product isn´t available, which isn´t corresponding with what was said on the web a while ago. There is supposed to be more than ten available bookshelves. Is it possible that even though they cost 5000 CZK people bought them out in a few seconds? No, not at all.

It is just not well communicated to the customer that the product needs to be "bought" from the closest city with IKEA shop, which we realized from the map on the web. OK, so the closest city with IKEA is Praha. Fine, the bookshelf truly is available in Brno and Ostrava and there aren´t any in Praha. We will wait then.

Dobrý den,

online nákup v Ikea je nutné zažít takříkajíc na vlastní kůži.

TL;DR Shut up and take my money!

Vlastní online obchod působí přehledně, nezáludně, tak jako klasický eshop. Není tak problém doslova na pár kliků dostat požadované zboží do virtuálního košíku. Přecijen, do osobního auta člověk bezmála stokilovou knihovnu nenaloží, proto online nákup vypadá lákavě.

Ona nezáludnost začne ovšem velice rychle mizet. Akce "nákupu" zboží překvapivě končí chybou, říkající, že zboží není na skladě. To ovšem jaksi nekoresponduje s tím, že před pár okamžiky bylo knihoven viditelně k dispozici více než deset kusů. Že by o ně byl za 5000,- až takový zájem? Ne, kdepak.

To jen není dostatečně komunikována skutečnost, že je nutné "zakoupit" zboží z nejbližšího města s prodejnou Ikea, jak se za posléze z infomapy ČR dozvídám. OK, takže pro Plzeň je to logicky Praha. Dobrá, tento nábytek je skutečně dostupný pouze v Brně a Ostravě. V Praze není ani jediný kus. Tak tedy počkám.


After a few days I am excited again - there is new stock in Praha! I am once again clicking on "buy", but am getting once again a notification that the bookshelf isn´t available. This is weird, there are ten pieces in Praha?! After clicking through the web I find  a seemingly redemptive telephone number for the customer support. They will advise me here how to proceed for sure. After about five minutes of interaction with a bot I finally start talking with a living being. They tell me that Plzeň doesn´t belong under Praha, as the map on IKEA web says, but only under the shop Zličín in Praha. Therefore the products that are in stock at Praha - Černý Most are forbidden to the poor customer from Plzeň.

However the call ends with a promise that the bookshelf will be available at Zličín the next day. Excellent, I am  setting up a watchdog on the eshop to email me once the bookshelf is available.

Po pár dnech je radost zpět - v Praze zřejmě proběhl závoz! Klikám opět na akci "koupit", ale dostávám opět hlášku o nedostupnosti zboží. To je podivné, vždyť v Praze web zobrazuje 10 kusů?! Chvíle hledání na webu nakonec přináší zdánlivě spásné číslo telefonní infolinky. Zde mi určitě rychle poradí, jak dál. Po pěti minutách monologu iritujícího automatu se konečně dostávám k živoucí bytosti. Od té se dozvídám, že Plzeň nepatří pod Prahu, jak infomapa naznačuje, ale jen a pouze pod prodejnu Zličín. Tudíž nábytek na Černém Mostě je ubohému Plzeňákovi striktně zapovězen.

Nicméně telefonát končí příslibem, že poptávaná knihovna dorazí na Zličín již následující den. Výborně, nastavím si tedy na webu pro danou knihovnu "sledování" a jakmile se naskladní, dorazí na můj email upomínka.


I am checking the email and spam folders dilligently in the next days. However, no notification anywhere. After a few days without any email notification I go to the IKEA eshop to check. I am amazed. The bookshelf truly is at Zličín! With shaking hands I try once again to buy the bookshelf. Great, I am not rejected with the already familiar error, however a new error appears...

This time the error says that the multinational corporation IKEA with 433 stores in 52 countries doesn´t have some kind of shipping capacities. I am asking myself - what capacities? I have´t even selected a date of delivery?! Full of frustration I dive into the Czech internets.

Immediately I realize that I am not alone in this David´s combat with IKEA website. On one of the unattractive "mommy discussion forums" I learn that the trick is to time the act of buying carefully. They say it is best to go e-shopping right after the midnight, because the shipping capacities get reset and are once again available. Aha...

Následující dny kontroluji emailovu schránku a pečlivě probírám i nevyžádanou poštu. Ovšem nic. Po pár dnech bez příchozího emailu znovu zavítám na web IKEA. Jsem nadšen. Knihovna na Zličíně existuje! V rozechvění se snažím o provedení transakce nákupu. Výborně, tentokrát nejsem ihned odmítnut známou chybovou hláškou, ale objevuje se hláška nová...

Tentokrát zlověstný text chyby říká, že nadnárodní řetězec IKEA s 433 prodejnami v 52 zemích světa nemá k dispozici jakési rozvozové kapacity. Ptám se sám sebe, jaké kapacity, vždyť jsem si žádný termín ještě nevybral?! Pln frustrace a zlosti se vrhám do vod českého internetu.

Ihned zjišťuji, že v Davidově souboji s IKEA webem nejsem sám. Na jednom z nevzhledných "maminkovských webů" se od jedné z tamějších přispěvatelek dozvídám, že trik spočívá v přesném času učinění nákupu. Prý je nejlépe provést akci hned pár sekund po půlnoci, pak jsou kapacity resetované a tudíž k dispozici. Aha...


I am sceptic about this, but still schedule a reminder on my mobile at 00:00. Once the midnight comes I turn on my computer and like a Cinderella I am running to the IKEA website. Will I succeed or not? A few clicks and voilà - the shipping capacities truly are available.

From the multinational corporation IKEA I don´t get the luxury to choose a day or, God forbid, the hour of the delivery, but something is better than nothing. I proceed to pay and while reading the order confirmation email I wipe away the sweat on my forehead. With the satisfactory feeling of a very well done job I go to sleep at 00:30.

One week of wait till the delivery runs quickly away. I am a bit unsure, because the web uncompromisingly set a date on Saturday afternoon, but I turn on the ringing on my mobie and wait... An adrenalin rush! The delivery crew truly calls and says they will be here in one hour. They did as they said, at the said time the company van appears and after a while all parts of the bookshelf are in our living room.  One signature and the chapter of our first online purchase at IKEA has ended.

Se skepsí si tedy nařídím na telefonu upozornění na čas 00:00. Úderem půlnoci zapnu počítač a s pocity Popelky na útěku ze zámku se vrhám na web Ikea. Podaří se, nebo nepodaří? Pár kliků myší a voilà - kapacity jsou rázem k dispozici.

Takový luxus, jako vybrat si den nebo, nedej Bože, hodinu od nadnárodního řetězce IKEA nedostanu, ale lepší něco než nic. Platím a během čtení potvrzovacího emailu si otírám z čela pot. S pocitem dobře odvedené práce v 00:30 uléhám.

Týdenní čekání na den uskutečnění dodávky uběhne jako voda. Sice jsem trochu nejistý, jelikož webem nesmlouvavě stanovený termín připadl na sobotní odpoledne, ale zapínám na mobilu vyzvánění a čekám... Nával adrenalinu! A skutečně, ohlásila se posádka rozvozu a oznámila, že za hodinu jsou na místě. Přesně v dohodnutou dobu se skutečně objevila firemní dodávka a za okamžik už byla rozložená knihovna až v obýváku. Jeden podpis a životní kapitola prvního online nákupu v Ikea se tímto uzavřela.


how to place order on IKEA eshop, jak objednat na IKEA eashopu, česká IKEA, georgiana quaint, ikea.com/cz/cs


Comments

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3