Tuesday, 21 November 2017

The fur ball keychain (neverending) trend

This trend has been with us for some time, years, already and it is still not looking like it is going out of fashion. To be honest I was never fan of the fur balls on the handbags... just why carry around these Gremlins that get soaked during rain? But I was actually quite fond of those created by Fendi (but I am still not putting them on my handbag, sorry). I think they took it to another level with their designs. The balls are not anymore just a fur ball but they were transformed into fruit (I was a bit intrigued by these, I have to confess) or stylized animals... but then I found another one that is channeling the look of Karl Lagerfeld and I lost my words.
Trend chlupatých koulí na kabelku je s námi již nějakou dobu, roky, a zaatím to stále nevypadá, že by vyšel z módy. Abych byla upřímná, tak jsem nikdy nebyla jejich fanouškem... proč s sebou tahat Gremlina, který akorát nasákne vodu, když prší? Pak jsem ale zahlédla ty, které vyrábí Fendi (ale stejně si je nehodlám pořídit na kabelku, pardon). Myslím si, že tento trend trochu vylepšili. Chlupaté koule se u nich stávají ovocem (ty se mi upřímně líbily) nebo stylizovanými zvířátky... pak jsem ale narazila na ty, které jsou inspirované ikonickým vzhledem Karla Lagerfelda a tehdy mi došla slova.Sunday, 8 October 2017

Why we admire everything French?

Dress and be chic like the Parisians!
Eat and be fit like the French!

When I was looking for the title of this outfit post I immediately thought about something French. Why? Because of the beret. This tiny accessory can change the feel of the whole outfit. Berets became such an icon and are connected to France so much that they are sold literally in every souvenir shop in Paris (and yes they are such a cliché).
In these days berets are often worn as a fashion statement but they are also part of the military uniforms. In the 1920s berets were considered part of sportswear. In these days I think berets are connected very much with French artists, do you get the Montmartre vibe too?

Oblékejte se a buďte chic jako Pařížanka!
Jezte a buďte fit jako Francouzky!

Když jsem uvažovala nad názvem tohoto outfitového článku, myslela jsem na něco francouzského. Proč? Kvůli baretu. Tento malý doplněk umí změnit vyznění celého outfitu. Barety se staly takovou  ikonou všeho francouzského, že se prodávají na každém rohu v pařížských obchodech se suvenýry (a ano, jsou dosti klišé).
V současnosti se barety často používají k vyjádření módního cítění nositele. ale jsou též mnohdy součástí vojenských uniforem. Ve 20. letech byly barety součástí sportovního oblečení. V současnosti jsou podle mě barety dost často spojovány s francouzskými umělci, také vám asociují Montmartre?

french fashion, french beret, french artists, outfit, georgiana quaint, chic parisian

Wednesday, 4 October 2017

September 2017 through the Instagram Stories´ eye

September is gone, which means Instagram stories recap! I must say I was quite disappointed by the weather. The sudden low temperatures were quite a shock, I even got a runny nose for a few days and realized I need to get some new coats. I remember nice beginnings of autumn, with sunny days and leaves turning yellow and red. This was not the case for most of this month, only last week in September or so was finally nice and sunny. I was able to enjoy these last few days of "summer" while enjoying my meal outside, walking through parks and visiting the Botanical garden in Troja, Praha (which is beautiful when the leaves are colourful).
Because of the not so nice weather the mushrooms took their time and they finally started to grow. I think it was my first and only one mushroom hunting trip for this year. The summer was too dry and September was too cold. We were lucky though, as you can see on the last Insta story, we had quite a lot of mushrooms (but they were tiny! :D). Well, some of them are eaten already and the rest is in the freezer, waiting for their turn. Speaking of food and cooking - did you know that you can use a spoilt milk (the fresh one that becomes a bit sour) to make pancakes (those from these ingredients: milk, eggs, flour, sugar, salt)? Now you do :) And yop, I already cooked the first pumpkin soup of this season (and the syrup for pumpkin spice lattés too). How was your September?
 
Měsíc září je pryč a to znamená, že je čas na rekapitulaci zářijových Instagram stories! Musím přiznat, že tentokrát mě zářijové počasí docela zklamalo. Náhlé nízké teploty byly celkem šok, dokonce jsem chvíli měla rýmu a také mi došlo, že bych potřebovala nějaké nové kabátky. Vzpomínám si na začátky podzimu, které byly slunečné a pozorovat zbarvené listí byla radsot. Tentokrát to tak ale nebylo, až poslední asi týden v září byl konečně pěkný a slunečný. Těchto pár posledních závanů léta jsem si užila sezením na zahrádce restaurací, procházkami parkem a návštěvou Botanické zahrady v Tróje, v Praze (která je na podzim překrásně barevná).
Kvůli nevhodnému počasí trvalo letos dost dlouho než začaly růst houby. Vypadá to, že jsem byla na svém prvním a zároveň posledním houbaření v tomto roce. Léto bylo na houby moc suché a září pro změnu moc chladné. Měli jsme ale celkem štěstí, jak můžete vidět na poslední Insta story, hub jsme našli celkem dost (ale byly maličké! :D). No, část už je snědená a zbytek čeká na svou příležitost v mrazáku. A když už mluvím o jídle a vaření - víte, že můžete použít zkyslé mléko (ale ne to trvanlivé, to zhořkne) na palačinky (ty, co se dělají z mléka, vajec, mouky, cukru a soli)? Tak teď už to víte :) A ano, už mám za sebou první výrobu dýňové polévky v této sezóně (a taky sirupu na pumpkin spice latté). Jaké bylo vaše září?
 
september instagram stories, pumpkin spice latté, mushroom hunting, cooking pancakes, spoilt milk, autumn instagram, georgiana quaint

Sunday, 1 October 2017

Dear sisters I pledge to thee...

Today is the first day of October and that means that Halloween season officially began so I can pull all the Jack-o-lanterns out! You know what will I be missing this year? New season of Scream Queens. Ok, the second season was not as good as the first one but I still enjoyed the hillarious horror situations and the over the top characters and fashion. I have Halloween connected with this series because the first season took place around Halloween.
With this outfit I channeled (see what I did there? ;)) the fashion of Chanels. I am wearing light colours. The fluffy white sweater is from Bershka and I totally love how warm it is. Round the neckline of the sweater you can see the embroidered neckline of my white T-shirt. The light blue skirt has an interesting fabric with a plastic pattern. Its colour is almost the same as my beloved satchel from SIX. The whole outfit is paired with nude shoes that don´t draw too much attention from the outfit.
Dnes máme první říjnový den, což znamená začátek Halloweenské sezóny, takže konečně mohu vyndat všechny Jack-o-lanterns! Víte co mi bude letos scházet? Nová série Scream Queens. Ok, druhá série nebyla tak dobrá jako ta první, ale i tak jsem si užila všechny až směšné hororové situace, přehnané chování postav a módu. Halloween mám s tímto seriálem spojený, protože první série se odehrávala právě kolem Halloweenu.
Tímto outfitem se odkazuji na módu Chanels, mám a sobě pastelové barvy. Bílý chlupatý svetřík z Bershky úplně zbožňuji, protože krásně hřeje. Z výstřihu vykukuje vyšívaný výstřih mého bílého trička. Světle modrá sukně má zajímavou látku s plastickým vzorem. Její barva je podobná barvě mé oblíbené kabelky ze SIX. Outfit jsem doplnila tělovými botkami, které nepřitahují od zbytku outfitu pozornost. 

scream queens fashion, georgiana quaint, czech fashion blog, pastel coloured outfit, bershka sweater, satchel
| sweater: Bershka | skirt: secondhand | satchel: SIX | heels: Graceland |