People and umbrellas

With the first drops of rain the grey cities are suddenly revived with the bright umbrellas people are holding, if the wind allows it. Umbrellas not only protect people from soppy weather but they also provide the cities with unusual atmosphere that is very photogenic. Walking round with an umbrella or meeting people holding umbrellas could embody quite a problém sometimes. Although people from my climate use umbrellas relatively often, not all of them know how to safely use them, umbrellas can transform in a dangerous weapon that is (sadly) not dangerous for the holder, but for the people breathing nearby.

Some people for eg. overlook the fact that the end of the wires on umbrellas are in the hight of other pople´s eyes. Still they scramble through the crowds without paying attention to other´s heads, or eyes, although one can avoid the colision easily by raising the umbrella higher or by tilting it to one side.

When entering the public transport with damp umbrella it is good not to shake off the water from it and to tie it with a string and put it to your feet so it won´t interfere with you or others. It might seem unbelievable, but I was "showered" a few times when entering the public transport by somebody else´s umbrella. Thus the doom that started with black clouds in the sky was completed.
 
If you are still not ruined by the second wave of the "rain" in the public transport, be sure you will encounter someone who is using their umbrella as an épée. The streets are between rains returning to the period a few centuries ago and are suddenly full od musketeers. Every man had to have a sword back then and he could properly use it of course. Swinging with the umbrella back and forth when walking must be for sure an anachronism from those times.
 
So, the next time you are going in the city with your umbrella don´t forget to be a bit more thoughtful apart from feasting your eyes on streets suddenly transformed by the rain. Or, if this suits you more, sharpen your umbrella and your wandering throug the citi á la Mackie Messer can begin. And PS: you´d better carry a shield too.
 

umbrella, broken, rain, quaintrelle georgiana
And then this happens!
A pak se stane tohle!
***
S prvními kapkami deště se v šedých ulicích měst, dovolí-li to vítr, vyrojí lidé s barevnými deštníky. Ty nejenže své majitele víceméně chrání před uplakaným počasím, ale dodají i městům zvláštní atmosféru, která je velmi fotogenická. Chození s deštníkem, nebo setkání se s lidmi, co jej mají, však není jen tak. Ačkoliv lidé v mém klimatickém pásmu deštníky relativně často používají, ne každý ví, co si s ním počít, a pak se z deštníku stává docela nebezpečná zbraň, která však neohrožuje jeho nositele, avšak (bohužel) jen jeho okolí.
 
Někteří lidé například naprosto přehlížejí fakt, že konce drátů deštníku jsou ve výši očí jejich spoluobčanů. Přesto se prodírají davem hlava nehlava, v tomto případě spíše oko neoko. Přitom kolikrát stačí deštník jen pozdvihnout či naklonit a tím se kolizi vyhnout.
 
Při nástupu do MHD je pak dobré mokrý deštník nevyklepávat a svázat šňůrkou a dát si jej někam k nohám, kde nebude překážet vám ani ostatním. Ačkoliv je to možná neuvěřitelné, tak se mi už několikrát stalo, že mě někdo při vstupování do MHD svým deštníkem takřka komplet vysprchoval, čímž dokonal dílo zkázy, které začalo černým mračny na obloze.
 
Nezlikviduje-li vás však druhá vlna "deště" v MHD, buďte si jisti, že natrefíte na někoho, kdo svůj deštník používá jako kord. Ulice se v intermezzech během deštivých dnů navracejí do doby před pár staletími a mušketýry se jen hemží. Každý správný muž měl tehdy mít meč a také jej uměl náležitě používat. Šermování deštníkem při chůzi dopředu a vzad je proto zajisté pozůstatkem z této doby.
 
Až tedy příště vyrazíte s deštníkem so města, nezapomeňte, krom kochání se náhle proměněnými ulicemi, na trochu ohleduplnosti vůči ostatním. Anebo, odpovídá-li to vaší nátuře spíše, pořádně naostřete svůj deštník a vaše procházka á la Mackie Messer může začít. A PS: raději si přibalte i štít.

Comments