Burlesque

I believe most of you already know that burlesque is not only a name of the movie from 2010 staring Christina Aguilera and Cher. Burlesque is a unique style of entertainment that combines extravaganza with comedy and cabaret. The burlesque cabarets similar to those we know today were highly popular from the 2nd half of the 19th century to the 1st half of the 20th century. After this period the format of the show was “forgotten” for circa 40 years only to be reinvented again in the 1990s. The burlesque as we know it in these days (neo-burlesque to be precise) was developed in America from Victorian burlesque that originated in the England, but while the burlesque came out of fashion in England during the turn of the century, in America it managed to keep the viewers in seats. How do you ask? With the transition to the striptease and glamorous costumes.

 
Myslím si, že všichni asi víte, že „burlesque" není jen název filmu z roku 2010 (v českém překladu Varieté), ve kterém si zahrály Christina Aguilera a Cher. Burleska je druh zábavních představení, které kombinuje velkolepé podívané, komedii a kabaret. Burleskní kabarety jsou podobné těm, které známe dnes, byly velmi populární od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století. Tehdy byl tento formát „zapomenut“ na 40 let a byl znovu „objeven“ v 90. letech 20. století. Burleska v dnešní podobě (abychom byli přesní, neo-burleska) byla vynalezena ve Spojených státech, kde se vyvinula z viktoriánské burlesky pocházející z Anglie. Burleska v Anglii přestala být na přelomu století moderní, zatímco v Americe si dokázala udržet své diváky. A jak, ptáte se? Přeci přibráním striptýzu do repertoáru a okázalými kostýmy.

Neo-burlesque artists try to pick up where the burlesque ended in the 1950s. They feel inspired by the ages past and try to revive those times for the nostalgic viewers with a pinch of modern elements. Among the notoriously known neo-burlesque artists belongs Dita von Teese or Michelle L´amour. The main idea behind the neo-burlesque performances is fun and seductiveness of the dance, the nudity is not in the first place. The performances are meant to be amusing and alluring therefore many stage props and sophisticated costumes are used. The neo-burlesque is often associated with pin-up and retro looks, which is quite often true, but the vintage look is not a must. This is because the brand of Dita von Teese is very strong and she is the first person one usually associates with burlesque, but there are a lot of artists that inspire themselves elsewhere, for example Paco Fish is one of those non-vintage burlesque dancers (and a male!, which is quite a rarity).

 
Neo-burleskní umělci se snaží navázat na 50. léta. Inspirují se minulostí, kterou míchají s modernou, a snaží se dobu dávno minulou oživit pro nostalgii cítící diváky. Mezi nejslavnější burleskní umělkyně patří Dita von Teese nebo Michelle L´amour. Hlavní ideou neo-burleskních představení je škádlivost a svádění během tance, nikoliv nahota. Představení jsou udělána tak, aby byla zábavná a hezká pro oko, a proto jsou využívány různé rekvizity a propracované kostýmy. Neo-burleska je též spojována s pin-up modelkami a retro vzhledem, což je sice často pravda, ale vintage vzhled není nutností. Tento trend byl nejspíše rozšířen díky Ditě von Teese, která bývá dávána za příklad burleskní umělkyně. Existuje však mnoho umělců, kteří se inspirují i jinde, např Paco Fish nepatří do skupiny vintage burleskních umělců (a navíc je to muž!, celkem vzácnost).
 
There seem to be a boom of burlesque dancers lately with the sudden popularity of vintage style, but not everyone has what it takes to be a good burlesque performer. You can buy yourself a beautiful costume, but if you are not comfortable with showing your body and cannot actually dance, then it is not actually for you. Everyone can take off their clothes (and we do it every day in the morning and evening), but not everyone is talented enough to perform. On the other hand – why not to try some classic burlesque moves at home just for fun? Check out this videoguide.

 
V poslední době, zdá se, došlo k boomu burleskních umělců, zejména s větší popularitou vintage stylu, ale ne každý má talent na to, být burleskním umělcem. Sice si můžete pořídit nádherný kostým, ale nejste-li spokojen/a se svým tělem a neumíte-li dobře tančit, není to nic pro vás. Každý se umí svléct (a děláme to každý den, ráno a večer), ale ne každý je natolik talentovaný, aby se u toho mohl předvádět. Na druhou stranu – proč si doma nezkusit pár klasických burleskních figur jen tak pro radost? Mrkněte na tento video návod.
 

Comments