Style lesson: Colour coordination

I. Colour repetition / Opakování barev


colour coordination, repetition, balancing, lolita, style, lesson, how to, christmas, green, white
I. 1)
You can work this tip three different ways: Pick a garment from your wardrobe, it could be a top, skirt, trousers, tights, cardigan…
Tento tip můžete pojmout třemi způsoby: Vyberte si z šatníku jeden kousek, může jít o top, sukni, kalhoty, punčocháče, svetřík…

 

colour coordination, style, lesson, balance, brown, dandelion, swing, tip
I. 3) (photo by Y)
1) Look at it and determine the colours that are on it, you will use these colours in your outfit. I will describe this outfit of mine so you can see how it works. The skirt was the first piece I picked up for my outfit. You can see that the background of the skirt is white, therefore I chose a white blouse. It has a green print and a green frill at the bottom, this is the reason I chose the green tights. I also wanted to balance the green bottom, therefore I put green bow on my neck and in my hairdo. You can also notice that there are tiny red dots and gold lining on the print, hence the red and golden bracelet and gold accessories.
1) Podívejte se na něj a určete, jaké barvy na sobě má, z těchto barev sestavíte svůj outfit. Jako příklad vám názorně popíšu tento můj outfit. Sukně byla tím prvním kusem, který jsem dale kombinovala. Můžete si všimnout, že pozadí sukně je bile, proto jsem si vybrala bílou blůzu. Sukně má zelený potisk a zelený volán na lemu, což vysvětluje ty zelené punčocháče. Zelený spodek jsem dale chtěla nějak vyvážit, proto jsem si ke krku připla zelenou mašli a podobnou zelenou mašli jsem si I vetkla do účesu. Také si můžete povšimnout, že na sukni jsou drobné červené a zlaté motivy, proto jsem si vybrala červeno-zlatý náramek a zlaté doplňky.


colour coordination, shade, lesson, style, peach
I. 2)

2) + 3) In case your garment has only one colour, you can either 2) use a different shade of the same colour, or 3) use a different, but matching colour. You will also want to balance the outfit colours with accessories.
2) + 3) Pokud má váš vybraný kousek jen jednu barvu, můžete 2) použít jiný odstín stejné barvy, nebo 3) použít úplně jinou barvu. Tyto barvy bude třeba ve svém outfitu vybalancovat doplňky.II. Colourblocking


This is a method when you intentionally use clashing colours or create imbalances in your outfit, but it still somehow works out. I would say that this method requires some self-confidence to pull this style off.
colourblocking, colour coordination, style lesson, green, brown
II.
Používáním této metody schválně mícháte barvy, které se tlučou, ale v outfit to stále jaksi funguje. Domnívám se, že tato metoda vyžaduje od svého nositele určité sebevědomí, aby byl schopen outfit nosit jak se patří.

III. One statement piece / Jeden výrazný kousek

Your outfit will mainly consist of one colour, but you will elevate it with one statement piece of a different and strong colour.
Váš outfit bude mít jednu barvu, ale povznesete jej na vyšší úroveň jedním výrazným kusem jiné výrazné barvy.

IV. Only one colour / Jen jedna barva
 
This is obvious, wear an outfit that is coordinated in only one colour. This was actually quite common in ages past, therefore I am sharing my Victorian inspired costume.
Jak je zřejmé, outfit bude sestávat z jedné jediné barvy. Toto bylo celkem často k vidění v minulých stoletích, proto s Vámi jako příklad sdílím mé šaty inspirované viktoriánskou dobou.

 
statement colour, style lesson, colour coordination, black, yellow, colourblocking
III.
colour coordination, single colour, style lesson, victorian, costume, yellow
IV. (photo by Ketmara)

Comments