The journey of the muff through the history of fashion

The muff or the handwarmer (štuclík or rukávník in Czech, der Muff in German, le manchon in French) was warming up the delicate hands of ladies as far back as in the 16th century. Men soon acknowledged the advantages of this accessory and put it in their wardrobes in the 17th and 18th century. Men used to wear their handwarmers tied to their waists, which looks really awkward on the period paintings to be honest. Women´s muffs hanged on a cord round their necks or it was not tied anywhere at all and was placed simply on hands. The muff came out of fashion in the 19th century and after a short revival in 1940s and 1950s it is rare to find it in wardrobes in these days. Although the muff is a very practical little helper, only mothers with prams use its modified version on the daily basis.
 
Štuclík nebo rukávník (anglicky muff nebo handwarmer, německy der Muff, francouzsky le manchon) zahříval jemné ženské ruce již v 16. století. Výhody tohoto doplňku si brzy uvědomili i muži, kteří jej v 17. a 18. století taktéž zařadili do svého šatníku. Muži nosili rukávník přivázaný k pasu, abych byla upřímná, na dochovaných obrazech to vypadá opravdu pochybně. Ženy jej zas nosily pověšený na šňůrce kolem krku nebo jej neměly nikde připevněný a měly v něm schované ruce. Sláva rukávníků pohasla v 19. století a po jejich krátkém revivalu ve 40. a 50. letech minulého století má klasický štuclík v šatníku jen málokdo. Ačkoliv jde v době mrazů o velmi praktického pomocníka, v dnešní době jej, přesněji jeho upravenou verzi, doceňují maminy s kočárky.
 
muff, history, style, winter, pattern, fur, rococo, victorian, modern, diy, tutorial, sew


Originally muffs made of fur were worn. Among the favourite furs belonged sable fur, ermine fur, otter fur and more. The shape of the muffs also evolved, there were small “kegs” but also big muffs reaching to the ground. Later the muffs sewed from fabrics were introduced. This new fashion of fabric muffs was received with displeasure by furriers because they were losing income. There is a story from this period about a furrier who tried to compromise the fashion of the muffs made of fabric. The furrier gifted one of these muffs to the executioner. The executioner´s profession used to be beneficial, but loathed. By doing this the fabric muffs really became unfashionable.

Původně se nosily rukávníky vyrobené z kožešin. Mezi oblíbené kožešiny na štucl patřila sobolí kožešina, hermelín, vydra a další. I tvary rukávníků prošly vývojem, nosily se malé „soudky“ i velké rukávníky sahající až na zem. Teprve později byly představeny rukávníky ušité z látky. Novou módu látkových rukávníků přijali s nevolí kožešníci, kteří tak přicházeli o výdělky. Z této doby se traduje historka, kdy se pařížský kožešník pokusil zdiskreditovat módní novinku látkových rukávníků tak, že jeden látkový štucl daroval katovi. A jelikož katovské řemeslo bylo sice prospěšné, ale zároveň pohrdané, jeho záměr se mu podařil.
 
But not everyone could afford to waste money on luxurious things. Clothes used to be resewed and recoloured out of frugality to hide the fact that it was a recycled fabric. Women could afford to have a muff when their fur coat was worn off. Only then they could create smaller fur accessories, for example a muff. Crafty ladies who mastered the art of bobbin lacemaking or embroidery could display their elaborate works on their muffs. 


Ne každý si však mohl dovolit plýtvat penězi za luxusní položky. Oblečení bylo z šetrnosti často několikrát přešíváno a barveno, aby nebylo poznat, že šlo o recyklovanou látku z jiných šatů. Rukávník si tak mohly ženy dovolit až tehdy, kdy již nebylo možno nosit kožešinový plášť. Ten byl v rámci šetrnosti předělán na menší doplňky, např. na štuclík. Pro dámy, které doma pěstovaly domácí práce, jako je paličkování nebo vyšívání, byl štucl skvělým doplňkem, na kterém se mohly ostatním pochlubit vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

If I managed to catch your attention with my recount of the journey of the muff through the history of fashion and you desire to have your own, you can create one. On the photo you can see that my muff has the shape of a little keg. You will need cca 1 m x 0,6 m of faux fur. Sew together the black highlighted parts of the fur rectangle. Now fold it along the pink line and sew together the fuchsia parts. You have the basic shape of the muff now. Move the “fuchsia” seam inside of the muff in order to keep it hidden. Now fold cca 5 cm from each side inside of your muff to prevent the wind to blow inside it. I have a little tip for you now: in case it is really cold outside you can put a little warmth emitting gel pillow in your muff to keep yourselves warm.
 
Pokud jsem Vás svým vyprávěním o cestě štuclíku módní historií zaujala a zatoužily jste po něm, není nic jednoduššího než si vlastní vyrobit. Na fotce můžete vidět, že můj štuclík má tvar soudku. Na jeho výrobu budete potřebovat cca 1 m x 0,6 m umělé kožešiny. Sešijte k sobě černě označené kratší hrany obdélníku. Po jejich sešití přeložte kožešinu ve středu (podél světle růžové čáry) a přišijte k sobě fuchsiově označené hrany. V tuto chvíli již máte základní tvar štuclíku. Nyní posuňte „fuchsiový“ šev dovnitř rukávníku, aby nebyl znát. Nyní zahněte z obou stran cca 5 cm dovnitř štuclíku a přistehujte je, takto vám do rukávníku nebude foukat. A na konec malý tip: je-li zima skutečně tuhá, můžete využít malých zahřívacích gelových polštářků, které vám v rukávníku vytvoří úplnou výheň.
 
muff, history, style, winter, pattern, fur, rococo, victorian, modern, diy, tutorial, sew

This article was written for an online magazine Sličná Antonie.
Tento článek byl napsán pro internetový časopis Sličná Antonie.

Comments

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3