Trend: The Midiskirt

File:Christian Dior (Moscow exhibition, 2011) 26.jpgThe most famous maker of midiskirts is Christian Dior who introduced his “New look” full of opulence and finery to Europe after the years of hardship caused by the war. His new style made revolution in clothing and found its admirers and critics too. Christian Dior refused the natural female silhouette and used in his New look tulle, silk, pleating, boning to dramatically change it. You may think this is not comfortable but from what I saw in the Palais Galliera the look was totally worth it.

Nejznámějším tvůrcem midisukní je Christian Dior, který poválečné Evropě představil svůj „new look“, návrat k opulentnosti a rafinovanosti po letech válečného strádání. Jeho nový styl způsobil revoluci v oblékání a našel si jak své obdivovatele, tak i kritiky. Christian Dior při výrobě šatů svého nového looku odmítl přirozenou ženskou siluetu a proměnil ji k obrazu svému za použití tylu, hedvábí, plisování, kostic. Možná si říkáte, že nejde o nic pohodlného, ale ten vzhled za to stál, jak jsem se mohla na vlastní oči přesvědčit v Palais Galliera.

In these days the midi-length skirt is any skirt from the knee-length to midcalf-length and both pencil or A shaped skirt. Originally midiskirts were only midcalf-length and A shaped. This type of skirt suits only high and slim women. The midiskirt boom in 1960s was created by the movie Bonnie and Clyde that was full of berets, closely fitted sweaters and knee-length skirts by the costume designer Theodora Van Runkle. “Midis” were suddenly popular among fashion outcasts. Women stopped dressing themselves for men but for themselves and soon they became popular with feminists. “Midis” had their critics too, for eg. Coco Chanel that who thought these skirt shape is unflattering and unpractical. Men thought this fashion is a step back because they liked to see women´s legs in miniskirts. But the biggest enemy of the midiskirts were women who refused to change their wardrobes because of the dictate of the fashion industry.

Za sukni délky „midi“ je v současnosti považována sukně délky ke kolenům i do půli lýtek, obtažená pouzdrová sukně i objemná sukně do Ačka. Původně byla midisukně jen sukně do půli lýtek v Ačkovém tvaru. Taková sukně lichotí jen štíhlé a vysoké ženě. Za boom midisukní byl v 60. letech zodpovědný film Bonnie a Clyde, ve které „hrály hlavní roli“ barety, přiléhavé svetříky a sukně pod kolena od kostymérky Theadory Van Runkle. „Midi“ náhle začala reprezentovat psance ve světě módy. Ženy se přestaly oblékat pro muže, ale pro sebe a brzy si je oblíbily feministky. „Midi“ měly i své odpůrce, mezi něž patřila i Coco Chanel, kteří tvrdili, že tento střih sukně je nelichotivý a nepraktický. Muži tuto novou módu chápali jako krok zpět, protože si přivykli vídat ženské nohy v minisukních. Největším nepřítelem midisukní se staly ženy, protože odmítly kompletně vyměnit svůj šatník jen proto, že jim někdo tvrdí, co je zrovna teď módní.

An interesting coincidence is that lolita fashion started this trend maybe two years ago or even earlier. Back then the length of lolita skirts lengthened and the hardcore lolita followers would never allow anyone to see their knees. This made underskirts necessary to lengthen the skirts from previous collection by layering. This trick existed in lolita fashion earlier but was used only by really tall women.

Zajímavým postřehem je, že lolití móda tento trend začala již s asi dvouletým předstihem. Tehdy se prodloužila délka sukní a pro skalní vyznavačky stylu přestalo být myslitelné, aby jim byla vidět kolena. Odtud se vzala potřeba vlastnit 'spodní sukně' (underskirts), které sukně ke kolenům z minulých kolekcí prodloužily vrstvením. Tento trik existoval v lolitě již dříve, ale uplatňovaly jej jen vysoké ženy, kterým byly sukně krátké.

The trend of midiskirts was reinforced by this spring´s haute couture fashion show of Dior (and other fashion houses)… the midiskirt returned to its roots.

Trend midisukní byl posílen letošními jarními haute couture přehlídkou Diora (a dalších módních domů)… midisukně se navrátila ke svým kořenům.

Comments

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3