Can Fleur-de-lys and Union Jack be friends?

Some time ago a lolita fashion brand Innocent World issued a dress called Union Jack (= name of the flag of the United Kingdom). The style of the dress fitted perfectly in the current lolita trends, but many were surprised by the details on the dress:  “Fleurs-de-lys and Union Jack on one dress? Well, ok…” This combination caught my eye too but then I remembered that it might be actually possible, because England owned a lot of French soil in medieval times through marriage or war. I also remembered that you can spot this combination of English and French symbols in the last season of the Tudors, where Henry VIII (16th cent.) is fighting in France. If you look in the history of royal coats of arms in England, you can find out that fleurs-de-lys were on them since the 14th century till the 18th century. Those two lions could probably be associated with Richard I. (12th cent.) who had them in his coat of arms.

Have you ever spotted some unusual design and discovered that it actually was not that as  weird as you thought at first?

Před nějakou dobou lolití módní značka Innocent World představila své šaty pojmenované Union Jack (= název anglické státní vlajky). Stylově šaty perfektně zapadaly do současných lolitích trendů, ale mnohé slečny byly překvapeny detaily na šatech: „Francouzské lilie a Union Jack spolu na jedněch šatech? No dobře…“ Tahle kombinace mě také zaujala, ale pak jsem si uvědomila, že je to vlastně možné, protože Anglie ve středověku vlastnila části francouzského území skrze sňatkovou politiku a války. Též jsem si vzpomněla, že tuto kombinaci anglických a francouzských symbolů lze vidět i v poslední řadě seriálu Tudorovci, když Jindřich VIII. (16. stol.) bojuje ve Francii. Pokud se podíváte do historie anglických královských erbů, pak zjistíte, že francouzské lilie se na nich vyskytovaly od 14. do 18. století. Dva lvi na šatech pak mohou být připsáni Richardovi I. (12. stol.), který je měl ve svém znaku.
Našli jste někdy nějaký neobvyklý design a zjistili, že není zas tak podivný, jak jste si prve mysleli?

Comments