#5 Let´s try to...

reach for a book more often. You might say that your life is better than any fiction that could be find in a library. In this case you can pick a non-fiction book and learn something new and exciting. The world of books is broad enough so everyone can find something interesting. Maybe some self-development book? Sometimes I say the pieces of advice are silly but some ideas are actually very good. You don´t have to follow everything written in there. The fiction will still have a place on my heart (and on my bookshelf), one can learn even from these books, you know?


Zkusme
častěji sáhnout po knize. Možná řeknete, že váš život je lepší než jakákoliv fikce, kterou najdete v knihovně. V tomto případě si můžete vybrat nějakou naučnou knihu a dozvědět se něco nového a zajímavého. Svět knih je dostatečně široký, aby si každý dokázal najít něco „svého“. Možná nějakou knihu o osobním rozvoji? Občas si říkám, že některé uvedené rady jsou hloupé, ale některé nápady mají něco do sebe. Samozřejmě, že se nemusíte řídit vším, co v takové knize píšou. Fikce však vždy bude mít své místo v mém srdci (a v mé knihovně) , člověk se může poučit i v těchto knihách, víte?
 
Fotka zveřejněná uživatelem Georgiana Quaint (@quaintrelle.georgiana),

Comments