The symbolism of choker necklaces

In this post I want to look into a type of necklace called choker. It is a close fitting necklace made of various materials. They were very popular during the Victorian era when they were worn with various pendants but plain ribbons with a bow were worn also during the Rococo era. In these days chokers are mostly associated with the Gothic fashion.
V tomto příspěvku se chci věnovat druhu náhrdelníku, kterému se říká obojek. Jde o náhrdelník těsně obepínající krk, který je vyrobený z různých materiálů. Byly velmi populární ve viktoriánské době, tehdy se nosily s různými přívěsky, ale jednoduché stuhy zavázané na mašli se nosily i v době rokoka. V současnosti jsou obojky spojovány s gothic módou.

Throughout the history the chokers had different meanings. After the French revolution (1789 - 1799) a red choker on an aristocratic neck was a way to mock the revolutionaries who beheaded lots of aristocrats for their life of privilege. At the same time it was a way to pay respect to those who did not survive the Revolution. (A red diamond choker is mentioned in a short story The Bloody Chamber by A. Carter that is based on the story of Bluebeard.)
Během historie nesly obojky různý význam. Po francouzské revoluci (1789 – 1799) se červeným obojkem aristokraté vysmívali revolucionářům, kteří mnohým aristokratům sťali hlavu na gilotině jen pro jejich původ. Zároveň jimi vyjadřovali úctu těm, kteří Revoluci nepřežili. (Rudý diamantový náhrdelník je zmíněn v povídce Krvavá komora od A. Carter, která je inspirována příběhem Modrovouse.)

Edouard Manet´s Olympia (source)
During the Victorian era a thin red or black ribbon symbolized prostitution. But at the same time they were worn by respectable women too, even by Queen Victoria (1819 - 1901), but they usually were from more luxurious materials. The chokers can also be seen on the paintings of ballerinas by Degas. In this case the chokers might have an aesthetic purpose but they also might give away a hidden message – they might symbolize that the ballerinas who came often from poor families were mistresses of well-off men who helped them financially to continue their careers. (This is described in a book called The Painted Girls by C. M. Buchanan – unfortunately I would not recommend this book because some characters acted unbelievably stupid, which made me frustrated.)
Během viktoriánské éry symbolizovala červená a černá stužka prostituci. Přesto byly obojky nošeny i váženými ženami, též královnou Viktorií (1819 – 1901), ty je však měly z luxusnějších materiálů. Obojky též mohou být viděny na obrazech baletek od Degase. Zde obojky mohou mít pouze estetický účel, ale mohou též obsahovat skrytou zprávu – mohou symbolizovat fakt, že mnohé baletky pocházející z chudých rodin byly milenkami zámožných mužů, kteří finančně podporovali jejich kariéru. (Toto je popsáno knize Dívky z Montmartru od C. M. Buchanan – knihu bohužel nemohu doporučit, protože některé postavy se chovaly neuvěřitelně hloupě, což bylo pro mě dost frustrující.)Anne boleyn.jpg
Anne Boleyn (source)
The really well of and fashionable ladies were wearing rows of pearl or diamond chokers on their necks. This trend could be seen here and there throughout the history (the paintings are there as a silent witness) but it was popularized by Alexandra of Denmark (1844 - 1925), the spouse of the heir of Queen Victoria, who had a scar on her neck and drew an inspiration from Indian women who were wearing chokers.
Velmi zámožné a módě holdující dámy nosily na svém krku řady perlových nebo diamantových obojků. Tento trend může být viděn v různých historických epochách (obrazy jsou němými svědky této módy), avšak nejvíce toto zpopularizovala Alexandra Dánská (1844 - 1925), manželka dědice královny Viktorie, která měla na krku jizvu, a k nošení obojků ji inspirovaly Indky.
A lot of inspiration can be drawn from various tribes. The most extreme custom connected to chokers can be seen on Myanmar/Burma. The women of the Kayan Lahwi tribe wear rows of brass chokers that optically lengthen the neck, which is why they are sometimes nicknamed “giraffe women”. These necklaces gradually deform the collar bone and compress the rib cage. The neck muscles atrophies in a short time because these necklaces are seldom taken away.
Mnoho inspirace si můžeme vzít od různých kmenů. Nejextrémnější tradicí, která se pojí k obojkům, lze najít u kmene na Myanmaru/Barmě. Ženy kmene Kayan Lahwi nosí řady mosazných kroužků na krku, které jim jej opticky prodlužují. Proto jsou občas přezdívány „žirafí ženy“. Tyto kruhy postupně deformují jejich klíční kosti a stlačují hrudní koš. Svaly na krku brzy atrofují, protože tyto kruhy se téměř nikdy nesundávají.
Read also:

Comments

 1. Such an interesting article - thank you! Kx

  ReplyDelete
 2. Love the topic! Its cool to know the history behind such a trending item!

  xx
  Couturecrush.net

  ReplyDelete
  Replies
  1. I like to learn these things too and while digging for info I write an article for my blog too ;)

   Delete
 3. I was able to find good info from your content.

  <a href="http://blossomaccessories.co.za/>belly chain necklace</a>

  ReplyDelete
 4. I enjoyed reading this article, thank you. It is fascinating to read about the historical stories behind chokers and to discover that they are so much more than just a fashion accessory.

  ReplyDelete

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3