The journey of the stockings through the history of fashion

The women´s legs were from the ancient times an erotic symbol because they used to be wholly covered by their long skirts. This is the reason why the glimpse on women´s ankle was considered to be very exciting although the ankle was still covered by a stocking. The stockings on women´s legs gained more attention during the rococo era because in this period women´s skirts were made a bit shorter above the ankles, which was needed because the gentry was admiring “simple” bucolic life. The illusion of bare skin was endorsed by stockings in nude colour.
Ženské nohy byly již od starověku erotickým symbolem, protože bývaly zcela zahaleny dlouhými sukněmi. Z tohoto důvodu byl odhalený ženský kotník považován za velmi vzrušující a to i tehdy, kdy byl stále zahalen punčochou. Větší pozornosti punčochám na ženských nohách začalo být věnováno v době rokoka, kdy se sukně ženských šatů zkrátily nad kotník, kvůli obdivu “jednoduchého” rolnického a pasteveckého života šlechtou. Toho odhalení bylo posilováno punčochami pleťové barvy, které vytvářely iluzi holé kůže.


source: Wikimedia
White stockings were most common but in 1890s new trend emerged - black stockings. They were considered scandalous because the black stocking contrasted with the pale skin and white underwear. This contrast was used especially by the demimondaines. Black stockings were also practical - the dirt was not as visible on them as on the white ones but this also lead to the neglect of hygiene and the black stockings were also leaving dark stains on women´s feet.
Po většinu času byly nejvíce rozšířené bílé punčochy. V poslední dekádě 19. století se však objevily jako novinka punčochy černé, což bylo považováno za velmi vyzývavé, jelikož černá punčocha kontrastovala se světlou pletí a bílým spodním prádlem ženy. Tohoto kontrastu brzy začaly využívat ženy z polosvěta. Černé punčochy byly navíc i praktické - nebyla na nich ihned vidět špína, což ovšem vedlo z zanedbávání hygieny, punčochy navíc někdy pouštěly tmavou barvu na nohy.In the 1920s the skirts were radically shortened and women´s legs were exposed more than ever before, up to their knees. The world wars created a change in the society - women were emancipated and gained more equal position to men in the society. This lead to the revolution in clothing because women needed more practical clothes to be able to work and not to be restricted by it. Silk stockings come into fashion in this period and soon they are followed by the nylons.
Ve 20. letech 20. století došlo ke zkrácení sukní, čímž se odhalily ženské nohy více než kdy dříve, až ke kolenům. Kvůli světovým válkám se ženy emancipovaly a získaly rovnoprávnější postavení ve společnosti. Ruku v ruce s emancipací přišla i racionalizace ženského oděvu, aby byly ženy schopny vykonávat povolání a nebyly svým oděvem omezovány. Do módy se dostaly hedvábné punčochy, které byly brzy vystřídány nylonkami.


source: Wikimedia
Thanks to the new technologies transparent nylons in nude colours that were actually not covering the leg were produced. The first nylons were sold by the company De Pont in 1939. In that era a seam on the back of the leg and reinforced heels were part of the stocking. The seam drew attention to women´s calves. With the development of technology the seams disappeared from the stockings and many new colours and textures (lace, fishnet, with print, ...) were introduced. The wide selection of stockings went hand in hand with another shortening of skirts in the 1960s. With the miniskirt it was possible to show off the colourful tights and the tights were also covering women´s intimate parts while wearing miniskirts. With the expansion of tights the garters and stockings started to be considered erotic although both used to be a usual part of women´s wardrobe in the past.
Díky novým technologiím začaly být vyráběny průsvitné nylonové punčochy pleťové barvy, které nohu vlastně již ani nezakrývaly. První nylonky byly uvedeny do prodeje firmou Du Pont v roce 1939. V té době bylo součástí punčochy ozdobné zesílení paty a šev na lýtku, který zdůrazňoval tvar ženského lýtka a přitahoval k němu pozornost. S dalším postupem technologie šev z lýtka zmizel a punčochy se začaly vyrábět v množství barev a úprav (krajkové, síťované, s potiskem …). Velký výběr punčoch šel ruku v ruce se zkracováním sukní v 60. letech, což umožnilo ukázat pestrobarevné vzorované punčocháče. Punčocháče zároveň zakrývaly ženiny intimní partie, když nosila krátkou sukni. S rozšířením punčocháčů začaly být punčochy a podvazky chápány jako erotické oblečení, ačkoliv obé bylo dříve zcela obvyklou součástí spodního prádla ženy.

Don´t forget to follow me on social media to get the newest stuff from me. Facebook is the hub of all of my internet presence. I am sharing tips via Twitter and travel and lifestyle photos and videos via Instagram and YouTube.

Comments

  1. Very interesting. Thanks for sharing.
    -Joy
    outfitzest.blogspot.com

    ReplyDelete

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3