Painting & exhibition of decadence | Sunday vlog #6

I lost my voice this week but it is getting better. I was drawing and painting again after a long time, a forgotten leisure time activity I love. Then I visited an exhibition of decadence where my favourite artist Katastrofé was exhibiting her works of art, it was amazing to see her paintings in person because the photos do not so them justice.

Tento týden jsem takřka ztratila hlas, ale už se to lepší. Po dlouhé době jsem se věnovala kreslení a malování, mé oblíbené kratochvíli, na kterou jsem zapomněla. Pak jsem vyrazila na výstavu dekadentního umění, kde vystavovala svá díla má oblíbená umělkyně Katastrofé. Z jejích děl jsem byla nadšená, fotky je nedokážou zachytit ve své kráse.

Comments