#14 Let´s try to...

... write morning pages. I believe that almost everyone tried to write a personal journal at a certain point at life. Be it just on a whim or because it was required by a teacher as an assignment. The morning pages might seem a bit similar but it doesn´t have to be. You can write personal stuff in the notebook dedicated to them but also a fiction. The aim of this excercise is to wake your inner writer or to overcome your existing writer´s block. Doing this on the daily basis will help you to write texts faster and you will become more creative. To learn more about the morning pages you can watch this video below about them:
Zkusme...
... psát ranní stránky. Myslím si, že snad každý ve svém životě měl období, kdy zkoušel psát osobní deník. Ať už jen tak pro sebe nebo proto, že to bylo vyžadováno učitelem v rámci výuky nějakého předmětu. Ranní stránky jseu něčím podobným, avšak nemusí to tak být. Můžete na nich psát o osobních věcech, ale můžete psát i fikci. Jejich účelem je probudit spisovatele, který ve vás dřímá, případně pomoci vám překonat spisovatelský blok. Pokud je dokážete psát každý den, pomůže vám to rozepsat se a budete psát texty rychleji a obecně budete více kreativní. Více o ranních stránkách se můžete dozvědět v tomto videu:


Comments