The trendy colours of the year 2018

We have already gotten used to the fact that every year there is a certain colour palette chosen that is deemed "in", in other words - the colour of the year. Who is choosing these colours and how? You can read this article about the forecasting of fashion trends to be more in the picture.
Myslím, že jsme si již všichni zvykli na to, že každý rok je nějaká barva "in", jinými slovy - je barvou roku. Kdo tyto barvy roku vybírá a jak? Přečtěte si tento článek, který vám vysvětlí, jak se předpovídají módní trendy.

The best known is Pantone Colour Institute that gives us each year the colour of the year. Year 2018 will be all about the Ultra Violet colour. The Institute says that this colour is dramatic, provocative and reflects originality and visionary attitude.
Nejznámějším diktátorem barev roku je Pantone Colour Institute. Pro rok 2018 vybrali sytý odstín fialové, který nazvali Ultra Violet. Podle Pantone je tato barva velmi dramatická, provokativní a odkazuje na originalitu a vizionářství.

colour of year 2018, pantone ultra violet, dulux heart wood, ppg porter paints black flame, sherwing-williams oceanside, georgiana quaint

Dulux chose a more neutral and romantic colour called Heart Wood, which is a warm pink-brown shade. The calming and cosy nature of this colour might be hinting on the popular hygge lifestyle but also on the so called millenial pink colour. This colour is wonderful for interiors because it will perfectly match wood but also clean white surfaces. This romantic colour will also look stunning on summer dresses.
Firma Dulux vybrala více neutrální a romantickou barvu, které dali jméno Heart Wood, což je teplý růžovo-hnědý odstín. Tento uklidňující a útulný odstín může odkazovat na populární hygge lifestyle, ale též na tzv. růžovou milleniálů. Tato barva se nádherně hodí do interiérů, protože bude perfektně ladit se dřevem i čistými bílými povrchy, zároveň však bude vypadat úžasně na letních šatech.


Sherwin-Williams chose a vibrant shade of blue called Oceanside to be their colour of year 2018. This rich blue colour consists of blue and green and  therefore breathes summer vacations and travelling on you because it reminds of sea, beaches and has a Mediterranean feel. Oceanside is reminding us to relax and enjoy our life and not wait for the vacation.
U Sherwin-Williams vybrali pro rok 2018 sytě modrou barvu pojmenovanou Oceanside. Tento zeleno-modrý odstín připomíná letní dovolené a cestování, protože odkazuje na barvu moře, pláže a Středomoří. Oceanside vám bude připomínat důležitost relaxu a to, že si máte užívat život i mimo dovolenou.

Behr also chose a blue-green colour but much more lighter, best described as grey-mint colour, they call it In the Moment. This tender pastel colour breathes retro.
Behr si též vybral zeleno-modrý odstín, ale velmi světlý, nejlépe popsatelný jako mintová barva s šedým nádechem, který nazvali In the Moment. Tento pastelový odstín má silný retro nádech.

Why are the colours of the year important? Continue your read here.
Proč jsou barvy roku důležité? To si můžete přečíst zde.

Comments