Four iconic red lips - Marlene, Mae, Padmé & Kylie

For today´s article I tried four iconic lip shapes created by red lipstick. It was interesting to find out how much I am used to my own shape of lips and the application of red lipstick to my shape of lips. To create a suddenly different shape with red lipstick was quite a challenge to me. It might be even interesting to try to wear them for a day but I am not Buzzfeed. After all Padmé´s lipstick is quite noticeable and the lipstick from the upper lip transfered  bit on my lower lip so a different more durable red lipstick would have to be used for this look.
Pro dnešní článek jsem si vyzkoušela hned několik ikonických tvarů rtů vytvořených červenou rtěnkou. Bylo zajímavé uvědomit si, jak moc jsem zvyklá na můj vlastní tvar rtů a jak moc jsem už naučená táhnout rtěnkou určitým směrem, aby se rty namalovaly. Vytvořit najednou jiný tvar na mých rtech byla celkem výzva. Určitě by bylo i zajímavé si nový tvar rtů nechat přes den a sledovat jak mi vyhovuje a tak, ale nejsem Buzzfeed. Navíc styl Padmé je dost výrazný a brzy se mi obtiskl horní ret na ten spodní, musela bych prostě použít jinou a více trvanlivou rtěnku, aby spodní ret zůstal takový, jaký má být.


iconic red lips, red lipstick, marlene dietrich lips, mae west lipstick, padmé amidala lips, kylie jenner lips, georgiana quaint

For this experiment I chose two sexsymbols of the old Hollywood - Mae West and Marlene Dietrich. Then I looked into the world of Star Wars and chose iconic lips of Padmé Amidala. I also included Kylie Jenner because many articles were written just about her lips.
Pro svůj experiment jsem si vybrala dva sexsymboly zlatého Hollywoodu - Mae West a Marlene Dietrich. Pak jsem sáhla do světa Star Wars, když jsem si vzpomněla na ikonické rty Padmé Amidaly. Zkrátka ale nemohla přijít ani Kylie Jenner, o jejích rtech toho bylo již mnoho napsáno.

iconic red lips, red lipstick, marlene dietrich lips, mae west lipstick, padmé amidala lips, kylie jenner lips, georgiana quaint

I was tempted many times to try Padmé´s lip make-up. Her gowns and hairdos were perfect. Many of us certainly remembers her iconic lips make-up with her upper lip fully coloured and a stoke in the middle of her lower lip. I have to say that I think I had a constatnt bitch face although I was smiling. The lower lip had a but masculine vibe to me, it was reminding me of a goatee. I guess this might actually be a good choice for a ruler who need respect. On the other hand the imprint of this lipstick on a paper looked funny.
Zkusit si make-up Padmé mě kolikrát lákalo. Některé její róby a účesy byly perfektní. Mnohým též v paměti uvízl její make-up rtů s plně vymalovaným horním rtem a čárkou uprostřed spodního rtu. Musím říct, že s takovou rtěnkou jsem vypadala konstantně naštvaně, i když jsem se usmívala. Svým způsobem na mě takto namalovaný spodní ret půsbil maskulině, jako nápodoba bradky. Vlastně je to asi dobrá volba pro panovníka, který potřebuje vzbuzovat respekt. Obtisk rtěnky na papíře však působí úsměvně.


iconic red lips, red lipstick, marlene dietrich lips, mae west lipstick, padmé amidala lips, kylie jenner lips, georgiana quaint

The sharp arcs of the upper lip was perfectly fitting Mae West. I don´t know her real personality but she was type casted in the movies to play a bit arogant women with shap remarks. The sharp arcs of her red lipstick therefore fit brilliantly to her sharp tongue.
Zvýrazněná špičatost obloučků horního rtu se podle mě skvěle hodila k Mae West. Nemohu soudit, jaká byla doopravdy v osobním životě, ale ve filmech byla obsazována do rolí lehce arogantních žen, které pronášely jednu uštěpačnou poznámku za druhou. Ostrý tvar na horním rtu se tedy skvěle hodil k jejímu ostrému jazyku.

iconic red lips, red lipstick, marlene dietrich lips, mae west lipstick, padmé amidala lips, kylie jenner lips, georgiana quaintSay what you want but we have to admit that the lips of Kylie Jenner are iconic and impacted many young women. Various procedures of lip enhancement to meke them bigger gained popularity thanks to Kylie. At the beginning she refused to admit any enhancements and said that her lips look bigger because she is overlining them while applying lipstick so I tried this too. I have to say it is weird to me to overline my lips, to be basically applying the lipstick to the skin round my lips. I felt a bit like a drag queen. I cannot say i felt more sexy. 
Ať si říká kdo chce co chce, musíme si přiznat, že rty Kylie Jenner jsou ikonické a ovlivnily mnoho mladých žen. Kvůli Kylie stoupla oblíbenost procedury zvětšování rtů. Kylie zpočátku jakýkoliv zásah odmítala a přisuzovala své plné rty tomu, že si je maluje větší než jsou ve skutečnosti, takže jsem to také zkusila. Musím přiznat, že mi bylo divné malovat si po kůži v okolí rtů, abych je udělala větší. Pak jsem si připadala trochu jako drag queen. Nemohu říct, že bych si připadala nějak více sexy.


iconic red lips, red lipstick, marlene dietrich lips, mae west lipstick, padmé amidala lips, kylie jenner lips, georgiana quaintMarlene Dietrich´s lips looked constantly pursed. The arcs of the upper lip are too separate for my taste but it accentuates their existence. The lower lip is fully painted and created almost a semi-circle. I am not surprised this style became iconic.
Marlene Dietrich si rty malovala tak, že působily vyšpuleně. Obloučky na horním rtu jsou na můj vkus docela daleko od sebe, ale zvýrazňuje to existenci těchto obloučků. Dolní ret je plně vymalován,  tvoří skoro dokonalý půloblouček. Není divu, že se tento tvar stal ikonickým.


iconic red lips, red lipstick, marlene dietrich lips, mae west lipstick, padmé amidala lips, kylie jenner lips, georgiana quaint


Comments