Trend spotting: Sweater is your best friend

It is no surprise that the sweaters are now "back in fashion" since the colder days approached and from now on the temperatures will only go down. You probably already have a stash full of sweaters from previous years and I am sure that you will get one or two new ones this winter too. I won´t be addressing the trendy styles of sweaters for this season but rather a bit more pressing issue - how to take care of your sweaters so you can wear them not only for one season.
Myslím, že nikoho nepřekvapí, že svetry jsou "opět v módě" vzhledem k stále chladnějším dnům. Pravděpodobně máte hromadu svetrů z minulých sezón a jeden dva nové si koupíte během letošní zimy. V tomto článku se nechci zabývat tím, jaký styl je zrovna v módě, chci se podívat na mnohem důležitější otázku - jak se o svetry starat, aby vydržely déle než jednu sezónu.

trendy sweaters, take care of sweater, was sweater, remove sweater pills, protect sweater from moths, sweater moths, lavender sweater, soap in wardrobe


First of all, I would really like to say that a higher quality sweater will make you warmer and will last longer than the ones made of acrylic fibres. From my experience this is not actually true, though. I have one acrylic sweater that I was wearing for years and beside an occasional pill that I had to remove, it is still amazing. I also have one mohair sweater and it started to look quite bad after a few washings. It is also leaving white hairs on everything I come close to, so I don´t really wear it that often. I think it was a bad shopping choice and since then I always check in a shop if the sweater is leaning. If it does, I am leaving it on the rack.
Chtělo by se mi říct, že kvalitní svetr lépe zahřeje a déle vydrží než ten z akrylu. Z mé zkušenosti to ale není tak úplně pravda. Mám jeden akrylový svetr, který nosím už roky a, krom občasného odstraňování žmolků, je v bezvadném stavu. Také mám mohérový svetr, který začal vypadat špatně po několikerém vyprání, a navíc pouští chlupy na všechno, k čemu se jen přiblížím, takže ho ani moc nenosím. Myslím si, že to byla špatná volba při nákupu a od té doby se v obchodě pořádně přesvědčím, zda svetr náhodou nelíná už v obchodě. Pokud ano, tak zůstane na štendru.


The longevity of your sweater depends upon the care you give it.
Jak dlouho vám svetr vydrží ovlivníte vaší péčí o něj.


How to wash a sweater?
The best way is to wash it in hand in a lukewarm water with some gentle detergent or shampoo. Let it soak for about half an hour, then rinse in cold water and gently squeeze the sweater. To let it dry, lay the sweater flat on a towel. Don´t hang it on a hanger, it can deform it.
Jak prát svetr?
Nejšetrnější způsob je prát jej ručně ve vlažné vodě s trochou neagresivního prášku nebo šamponu. Asi na půl hodiny jej namáčejte, pak jej vymáchejte ve studené vodě a lehce pomačkejte, aby vykapala voda. Pak jej dejte sušit - položte jej na ručník. Nevěšte jej, protože se může zdeformovat.

How to get rid of the pills?
I think that you have already heard about it, but just to be sure - the easiest way is to use a razor.
Jak se zbavit žmolků?
Myslím, že už jste o této metodě slyšeli, ale pro jistotu - nejshadněji to jde za pomocí žiletky.


How to protect your sweaters from moths?
To be sure that your precious sweater isn´t destroyed by moths when you store it during warmer seasons you should seal it into a plastic bag. Although the clothes is dry, it may still contain some moisture so add for example silica packs, which will solve this issue. You can also add some lavender in a canvas bag, that cannot harm.
I have my wardrobe full of canvas bags with dried lavender and here and there I have a nice smelling soap (usually one per each shelf). My clothes smell nice when I pull it out of the wardrobe and I think I had quite a luck protecting it from moths. Be sure that the soap is still in its wrapping or wrap it with something if it doesn´t have one, because otherwise it might stain your clothes.
Jak ochránit svetr před moly?
Jak zajistit, že se váš drahocenný svetr nestane potravou pro moly? Během letních měsíců, kdy máte svetry uskladněné, neprodyšně je uzavřete to plastového pytle. I když je oblečení suché, stále v sobě může mít trochu vlhkosti, a proto pro jistotu přidejte např. sáček se silikagelem, který tohle vyřeší. Také můžete přidat plátěný pytlík se sušenou levandulí, to nikdy neublíží.
Můj šatník je plný pytlíčků s levandulí a sem tam mám i hezky vonící mýdlo (obvykle jedno na poličku). Mé oblečení voní pěkně, když jej ze skříně vyndám, a také si myslím, že to pomáhá odradit moly. Pokud budete dávat mýdlo do své skříně, pak se ujistěte, že je zabalené, případně jej zabalte, pokud nemá obal, protože jinak by mohlo udělat na vašem uloženém oblečení skvrny.

Comments