Why have the LUSH stores their characteristic smell? The sensory marketing

I think that everyone who ever just passed by one of the LUSH stores knows its typical smell. You will smell that there is a LUSH store close to you before you actually see it. And once you smell it, the picture of the pyramids from colourful bath bombs will pop into your mind. I always start thinking if I should pay the store a visit and buy something nice for myself. (I am hooked on a violet bath thingy (not a typical "bath bomb") that smells as violets, just in case you wanted to know.) There are times when I feel like the smell of the LUSH shops is almost aggressive, it is pleasant for a while ,but I think I would not be able to work there for hours.
Myslím, že každý z nás, kdo kdy jen prošel kolem jakéhokoliv obchodu s kosmetikou LUSH ví, jakou má typickou vůni. To, že je LUSH někde blízko jednoduše vyčenicháte dříve, než jej uvidíte. Jakmile ucítíte tu typickou vůni, ihned vám naskočí v hlavě obraz různobarevných šumivých koulí do koupele vyřazených do pyramid. Mě to vždy začne v hlavě šrotovat, jestli bych se náhodou neměla v obchodě stavit a pořídit si něco pro radost. (Mezi mé oblíbence patří taková fialová šumivá věc do koupele (není to typická "bath bomb"), která voní po fialkách, jen kdyby vás to zajímalo.) Jsou chvíle, kdy mi tato typická vůně obchodů LUSH přijde až agresivní, na chvíli je příjemná, ale pracovat celý den v tak převoněném prostředí bych asi nezvládla.

sensory marketing lush, lush marketing, lush smell, lush store smell, georgiana quaint, typical lush smell, smell marketing

But what exactly is this smell? It is a mix of all products that are on the display without packaging in the shops. The lack of packaging allows for the smell of each product to spread and mix with other products´ smells. Since there are dozens of products in each store, it can be said that the most prominent will be the smells most often used in LUSH products. It is not possible to simply buy this smell in a bottle. At most you can take this smell with you on a paper bag that was stored in the shop. Although occasionally there is a product that should smell like the LUSH store (e.g. the Oxford Street soap - soap named after the biggest of the LUSH shops). One almost suspects LUSH stores that they are dispersing the smell in and outsite their shops on purpose, but this is not true. Some shops have to invest into ventilation in order not to bother with their smell.
Co přesně je ale tato vůně? Jde o mix všech produktů, které jsou v obchodě vystaveny bez obalů. Jejich vůně se proto mohou rozlinout po místnosti a smíchat se s ostatními. V každém obchodě jsou takto vystaveny desítky produktů, takže by se dalo říci, že nejvýrazněji budou cítit vůně, které jsou v produktech používány nejčastěji. Jde to takový voňavý průměr ze všech produktů LUSH. Tuto vůni si nemůžete jednoduše koupit v lahcičce a odnést domů. Trochu této vůně si můžete maximálně odnést na papírové tašce, která byla ovoněna během skladování v obchodě. I když jednou za čas se objeví produkt, který má vonět jako obchod LUSH (např. mýdlo Oxford Street pojmenované podle největšího obchodu řetězce LUSH). Člověk by občas LUSH podezříval, že ve svých obchodech a v okolí rozprašuje nějakou vůni, ale opak je pravdou. Mnohé pobočky investují do ventilace, aby vůní příliš neobtěžovaly okolí.

People remember the smells and associate them with experience and emotions. Although the experience and emotions are unique for each person, marketing can use smells and work with them. Looking at the LUSH shops and their typical smell, many of us will associate this smell with their colourful products, with bathing, with cleansing, with relaxation thanks to their products. These are positive emotions that are tied in our brain with this brans and shops. The next time you will smell this shop, you will remember the relaxing feeling while taking a bath and you will probably return to LUSH for more. In this moment LUSH has a returning customer in you.
Lidé si pamatují vůně a často s nimi mají spojené určité zážitky a emoce. Ačkoliv se tyto zážitky a emoce liší člověk od člověka, lze s vůněmi pracovat i v rámci marketingu. Podíváme-li se na obchod LUSH a jeho typickou vůni, mnozí z nás ji mají spojenou s tímto obchodem, s jejich barevnými produkty, s koupáním, očistou a často s relaxací díky těmto produktům. To jsou pozitivní pocity, které se tak v našem mozku navážou na tuto značku a jejich obchod. Až ucítíte příště tento obchod, tak si vzpomenete na ten pohodový pocit, kdy jste se doma váleli ve vaně, a proto nejspíš opět do LUSH zamíříte, abyste si tu skvělou relaxaci znovu dopřáli. V tomto okamžiku již má LUSH ve vás dalšího vracejícího se zákazníka.

Comments