My November through Instagram Stories´ eye

Looking at my November Stories I can see that this month was about good food :) I was so happy that this year I was able to find a winebar in time and book places to enjoy some St. Martin´s wines tasting and delicious goose with sauerkraut. Now I can remove this from my bucket list. The wines were also very good, we tasted s bunch of them and then bought a bottle of  a miscat wine. It was inteesting that the full taste made it impossible to drink more that one glass of it.
Jak tak na to koukám, tak listopad byl ve znamení dobrého jídla :) Byla jsem nadšená, že se mi letos povedlo včas najít vinárnu na sv. Martina. Minulá léta jsem si vzpomněla tak nějak na poslední chvíli a všude už bylo nacpáno. Letos jsme to ale pořešili včas a mohli ochutnat Svatomartinská vína a dokonce si užili i výbornou husičku se zelím. Takže tohle si už mohu odškrtnout ze svého seznamu věcí, co jsem chtěla podniknout. Vína byla také moc dobrá, okoštovali jsme jich několik a nakonec si odnesli láhev muškátu. Bylo zajímavé, že plná chuť toho vína zajistila, že se nedalo vypít více jak sklenku.

november instagram stories, autumn aesthetic, christmas season, st- martin wine, delicious food

This autumn I enjoyed a lot the autumn aesthetic, all the leaves were so wonderfully colourful. I was unhappy to see it go away. I lost the nice backdrop for photos. Now I need to focus on some other(winter) aesthetic, the Christmas season is here… are you excited too? Today I "enjoyed" slippery streets because the rain got frozen. But in the evening we got a bit of snowfall, which was very lovely.
Tento podzim jsem si velmi užívala podzimní estetiku, všechno to barevné listí bylo nádherné. Byla škoda, když spadalo a bylo uklizeno. Tehdy jsem přišla o pěkné pozadí na fotkách. Teď tedy bude třeba se přeorientovat na jiná (zimní) témata, protože už je tady vánoční období... už se také těšíte? Dneska jsem si "užila" pěkné klouzačky venku na ulicích, protože namrzl déšť. Večer už ale padal sníh, tak to bylo moc pěkné.

november instagram stories, autumn aesthetic, christmas season, st- martin wine, delicious food

Comments