Christmas at the castle Hořovice 🎁🎄 BLOGmas: Day 15

In the fifteenth Blogmas article I will bring you with me to visit Hořovice castle. Each year during the weekends in December the hold Advent themed tours where you can learn more about Christmas traditions (many of them are about fortune-telling in the upcoming year). I visited this event for the first time two years ago and this year I returned and was once again happy that I did so. If you have an opportunity next year, I wholeheartedly recommend this Christmas themed tour to you.

V patnáctém Blogmas článku vás s sebou vemu na návštěvu zámku v Hořovicích. Každým rokem zde během víkendů v prosinci pořádají adventní prohlídky s výkladem o vánočních zvycích (mnohé z nich se pojí s věštěním budoucnosti v nadcházejícím roce). Prvně jsem na této akci byla před dvěma lety a letos jsem se sem vrátila a byla opět nadšená. Budete-li mít v příštím roce příležitost, určitě se sem na adventní prohlídku zavítejte.

blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice adventblogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent


blogmas 2018, georgiana quaint, christmas tour castle, hořovice castle, hořovice advent
Comments