Christmas events 🎁🎄 BLOGmas: Day 4

The time of Advent is connected with a ton of Christmas themed events. All of us have already visited the Christmas markets that are almost on all a bit larger square in the city. We have tasted the usually not that great mulled wine (the one we make at home is much better, but it is without the atmosphere of the pretty stalls) and we have tasted the "original Czech" trdelník, that is not Czech at all, but it smells so good.
Adventní období s sebou přináší řadu vánočně laděných akcí. Vánoční trhy na každém trochu prostornějším náměstí ve městě už asi máme všichni prošlé. Ne úplně kvalitní svařák jsme ochutnali (ten, co si uvaříme doma je stejně lepší, ale zase bez atmosféry stánečků) a pojedli i nějaký ten "pravý český" trdelník, který z Česka sice vůbec nepochází, ale voní tak lákavě.

christmas event, castle christmas tour, advent concert, baby jesus post office, boží dar, christmas house karlovy vary, baby jesus trail

The real Christmas enthusiasts will look for more events. It is worth to check the event calendar of local churches because they often have Advent concerts. I love the organ concerts in churches, it has such a nice atmosphere too, I really recommend trying this out. Some churches will also have a little exhibition connected to their Nativity scene, which can be interesting too.
Opravdoví nadšenci do Vánoc se tak pídí po dalších akcích. Občas stojí za to podívat se na program v místních kostelech, protože se často pořádají adventní koncerty. Varhanní hudbu mám moc ráda a koncerty v kostelech mají pěknou atmosféru, takže za sebe doporučuji vyzkoušet. Občas některé kostely mají i doprovodnou výstavu ke svému betlému, což může být také zajímavé.

If you want to take some winter trip you might consider visiting a castle near you. Some have Christmas themed tours. I noticed they have these especially in the North of Czechia and in Morava. I would love to see some Moravian castles during the Christmas time but for me it is too far away for a one-day trip and to spend there more days it is better to go there when it is warm outside and I can do some wine tasting outside. But if you would be interesting is some Christmas tour be sure to check the info website of your region. Two years ago, I visited the castle Hořovice and their Christmas themed tour was very lovely. This year I am planning to go there again because I am having nice memories from this trip and the Christmas themed tour has a completely different atmosphere than a normal tour in the middle of summer.
Pokud se vám chce v zimě výletit, pak bych doporučila podívat se, zda nějaký zámek nebo hrad ve vašem okolí nepořádá adventní akce nebo prohlídky s vánoční tematikou. Všimla jsem si, že takový program mívají hlavně na severu Čech a na Moravě. Některé moravské zámky bych ráda v tomto období navštívila, ale na jednodenní výlet je to pro mě z Čech daleko a na vícedenní mám raději Moravu, když je teplo a lze ochutnávat venku vínka. Pokud vás tedy něco takového láká, zkuste se podívat na informační stránku vašeho kraje nebo na podobný zdroj a uvidíte, jestli se vám náhodou nějaká akce nezalíbí. Já jsem byla před dvěma lety v Hořovicích, kam se chystám i letos. O víkendech pořádají prohlídky zazimovaného zámku s vánoční tematikou. Moc ráda na to vzpomínám, protože to mělo úplně jinou atmosféru než obvyklá prohlídka v létě.

I would also like to bring two other interesting Christmas themed places to your attention. These can be visited during the whole year. I am not sure if visiting them during December would be a hell because of many tourists already there, but the authentic Christmas atmosphere is only during December. The first place is town called Boží Dar (the name can be translated as The God´s Gift). You will find here the Baby Jesus Trail and during December also the Baby Jesus Post Office. You can send here the letters to be stamped and sent with a special Christmas themed post stamp. You can find more info here.
Pak jsou ještě dvě místa s vánoční tématikou, která fungují celoročně a ráda bych na ně upozornila. Nejsem si však úplně jistá, jestli by jejich návštěva v prosinci nebyla peklo kvůli množství návštěvníků, těžko říct, zároveň ale jen v prosinci bude ta vánoční nálada autentická. Prvním je městečko Boží Dar. Zde najdete Ježíškovu cestu a během prosince zde úřaduje Ježíškova pošta. Na Ježíškovu poštu můžete zaslat dopis či pohled a nechat si jej orazítkovat speciálním vánočním poštovním razítkem. Vice info zde.

Another interesting place is the Christmas House in Karlovy Vary (website). Each year when arriving on the film festival I am looking at it and it fascinates me, but we never have enough time during the festival to visit it. This museum promises a Christmas atmosphere all year round and you can even buy the Christmas decorations here.
Druhou zvláštností je Vánoční dům v Karlových Varech (webovka). Každým rokem, když přijíždíme na filmový festival jej míjíme a pokaždé mě fascinuje. Během festivalu ale míváme tolik programu, že cestovat na kraj města za touto výstavou moc nepřichází v úvahu. Toto muzeum slibuje vánoční atmosféru po celý rok. Dokonce si zde lze vánoční dekorace nakoupit.

Are you planning to visit some Christmas events?
Chystáte se na nějakou vánoční akci?

Comments