Christmas movies 🎁🎄 BLOGmas: Day 7
The Christmas season is connected with watching movies and fairy tales. Usually these are movies that I already know very well but like to re-watch them during this time. Because I know them by heart, I don´t have to vigilantly watch them but can do something else while I have them on TV or notebook. Which movies I cannot miss during Christmas?
Vánoce se u mě pojí se sledováním pohádek a filmů. Přitom jde často o filmy, které už znám, mnohé z nich jsem viděla nesčetněkrát, ale k Vánocům tak nějak patří. Tyto mnohokrát viděné filmy pak mívám puštěné jako pozadí, protože se už na dějovou linku nemusím soustředit, jelikož ji znám. Jaké filmy u mě v období Vánoc nesmí chybět?

blogmas, georgiana quaint, christmas movies, favourite christmas movie, christmas fairy tale

I usually spend the late evening of the Christmas Eve with Tim Burton´s The Nightmare before Christmas (1993). A few years back I was watching it on Halloween. Then I postponed it to the time between Halloween and Christmas Eve. But in last few years it was always on TV on Christmas Eve, so I watched it and it somehow turned into tradition to watch this movie on the Christmas Eve.
Pozdní Štědrý večer obvykle trávím s Burtnovou Noční můrou před Vánoci (1993). Ještě před pár lety jsem si ji pouštěla na Halloween. Pak jsem si vytvořila tradici, že si ji pustím v období mezi Halloweenem a Štědrým dnem. Pak jsem na ni ale několikrát za sebou narazila v televizi právě na Štědrý den večer. A tak jsem se pokaždé dívala, když ji dávali na Štědráka, a už mi to zůstalo.

In the last few years I enjoy the fairy tale Month´s Rulers (2012). From the year it premiered I watched it every Christmas. I love the costumes and visuals of it and it is a classic story that everyone of us knows from childhood.
V posledních letech jsem si oblíbila pohádku Dvanáct měsíčků (2012). Vlastně od roku jejího uvedení se na ni dívám každé Vánoce. Líbí se mi hlavně její vizuál, no, a jinak jde o klasický příběh, který snad všichni známe z dětství.

I couldn´t imagine the Christmas time without Frosty (1964) as well as Three wishes for Cinderella (1973) although I have seen these two fairy tales too many times, but still, I always see at least a few scenes of each.
Vánoce by také nebyly Vánocemi bez Mrazíka (1964). Tato pohádka je v Česku velmi populární, podobně jako Tři oříšky pro Popelku (1973). Oběma jsem se už docela překoukala, ale i tak každým rokem vidím alespoň kousek z každé.

Each Christmas I have to see fairy tales Give the Devil his due (1984) and Playing with the devil (1956) although they are not Christmas/winter themed. The first one is incredibly funny with legendary quotes and the second one has beautifully illustrated stage sets in Josef Lada´s style.
Pohádky S čerty nejsou žerty (1984) a Hrátky s čertem (1956) musím vidět každoročně, i když vlastně nemají Vánoční/zimní atmosféru. Ta první má nesmrtelné hlášky a ta druhá má nádherně ilustrované kulisy ve stylu Josefa Lady.

I am sure that I forgot about some, but I think that I wrote down the movies that are most important to my Christmas.
Do you have movies that you re-watch each Christmas?
Je mi jasné, že jsem na nějaké určitě ještě zapomněla, ale myslím, že se mi podařilo vypsat filmy, bez kterých si prostě Vánoce neumím představit.
Máte také nějaké filmy, na které se musíte podívat každý rok na Vánoce?


Comments