Christmas themed outfits 🎁🎄 BLOGmas: Day 24

I have this personal tradition that started a few years back inspired by Japanese lolitas in Czechia. There is a Christmas lolita meet-up each year and I liked the idea to create a new Christmas themed outfit each year. I have been to this party only two or three times but this tradition sticked with me and each year in December I am sewing myself a new piece of Christmas themed clothes for the Christmas Eve. Also… this year I have learned about the existence of Yule Cat. It is a giant cat from the Scandinavian folklore that eats people that don´t get new clothes for Christmas. So without knowing about it, I was protecting myself from being eaten by the Yule Cat the whole time! :D
This year I stumbled upon this beautiful white fabric with red birds that are sitting on branches covered with snow. Here and there is a peek of silver colour. Because this is not a fully Christmas themed pattern, I will be able to wear it throughout the winter season without looking like a Christmas Elf that forgot to return home…
Mám jednu vánoční tradici, se kterou jsem začala před lety. Inspirovala jsem se komunitou japonských lolit v Česku, která každoročně pořádá vánoční večírek. Tehdy jsem si chtěla na každý vánoční večírek ušít nový vánoční outfit. Na večírku jsem byla dvakrát nebo třikrát, ale tahle tradice mi zůstala. Každým rokem si tedy v prosinci šiji nový vánoční kousek oděvu, který si pak vezmu na sebe na Štědrý den. Navíc jsem se letos dozvěděla o existenci Yule Cat (vánoční kočky). Jde o obrovskou kočku ze skandinávského folklóru, která sežere každého, kdo k Vánocům nedostane nové oblečení. Takže jsem se celá léta bránila Yule Cat, aniž bych o tom věděla! :D
Tento rok jsem narazila na krásnou bílou látku s červenými ptáčky sedícími na zasněžených větvičkách. Sem tam je i trochu stříbrné barvy. Jelikož nejde o látku s vyloženě vánočním tématem, budu moci tyto šaty nosit i dále během zimy, aniž bych vypadala jako vánoční elf, který zapomněl cestu domů...

blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita
The bodice of the dress was created with help of my fav shirt pattern that I use quite often in various alterations.
Živůtek jsem modelovala na základě mého oblíbeného střihu košile, který v různých variacích používám docela často.

blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita

The hem on the shoulder is pushed diagonally back a bit because this is how the dresses were sewn in my fav eras - rococo and Victorian. I like to use this little detail in my projects. 
Šev na rameni ráda posouvám šikmo dozadu, protože tak se šaty šily v mých oblíbených érách - v rokoku a ve viktoriánské éře. Tento detail si tedy ráda vypůjčuji i v mé tvorbě.


blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita

Below you can see all parts of the dress. Two short sleeves, back of the bodice, front of the bodice and skirt.
Níže můžete vidět všechny části šatů. Dva krátké rukávy, zadní a přední díl živůtku a sukni.

blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita


The fabric is distinctive enough on its own so I did not add any embelishments (like lace) nor detailings made by sewing techniques (like tucks or appliques). The only embelishment is a silver bias tape round the neckline and on the hem of the sleeves.
Jelikož byla látka sama o sobě dostatečně výrazná, nepřidávala jsem žádné další ozdoby (jako např. krajky) ani detaily vytvořené šitím (např. sámky či aplikace). Jediným ozvláštněním je stříbrný šikmý proužek, kterým jsem začistila výstřih a rukávy.

blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita


When I had the bodice finished, I started to create the tucks round the waist to sew in the skirt part. The zipper is hidden under the left arm.
Když jsem měla živůtek hotový, dala jsem se to vytváření skladů na sukni, abych ji mohla přišít k živůtku. Zip je u těchto šatů skrytý pod levou paží.

blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita


And here is the finished dress with a red ribbon on the waist.
A zde jsou už hotové šaty, s červenou stuhou v pase.

blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita


Here you can peek into my collection of Christmase themed clothes. It is not ironed, but just for information ;)
Zde můžete nahlédnout do mé sbírky oděvů s vánočními motivy. Není to sice nažehlené, ale jen tak pro představu ;)

blogmas, georgiana quaint, christmas outfit, sewing dress, japanese lolita, vánoční večítek, vánoční šaty, lolita


Comments

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3