About the Christmas wreaths 🎁🎄 Blogmas Day 17

I always liked the tradition of wreaths hanging on the entrance doors. I tried this for the first time last year during Christmas. For some time I was trying to find out the best way to hang the DIY conniferous wreath (the needled pricked my hands a lot) on the door. In the end I put it on about three meters long cord that I fastened round the door knob and door hinge at the back of the door and "threw" the wreath over the top of the door. This proved to be useful and nothing fell down, only the needles later on after about one month.
Zvyk zavěšování věnců na dveře se mi vždy moc líbil. Prvně jsem si to zkusila vloni na Vánoce. Dlouho jsem špekulovala nad tím, jak to udělat, aby náhodou nespadl. Nakonec jsem vlastnoručně umotaný věnec z jehličí (pěkně mě píchalo do rukou) pověsila na asi třímetrový špagát, který jsem zachytila za pant a kliku dveří zezadu a věnec "přehodila" před horní okraj dveří dopředu. Tahle technika se mi odvědčila, nic nikam nepadalo, tedy krom jehličí, které asi po měsíci začalo opadávat.

I think that the fashion of hanging the wreaths on the entrance doors got in Czechia in last few years from abroad. Originally when someone was talking about an Advent wreath is was automatically assumed it is the wreath with four candles, that are gradually light each Sunday. You can see many colours of candles on the Advent wreaths. This can either be "just" a designer choice or the religion to which the Advent wreath belongs to.
Mám takový pocit, že věšení věnců na vchodové dveře se stalo moderní spíše v posledních letech a přišlo to ze zahraničí. Dříve, když se mluvilo o vánočním věnci, každý si spíše představil adventní věnec, který se pokladá na stůl a má čtyři svíčky, které se postupně zapalují každou adventní neděli. Na adventních věncích se můžete setkat se svíčkami různých barev a dokonce i s různým poštem svící, zde záleží, zda jde "jen" o designérskou volbu nebo jaké církvi adventní věnec náleží.

In Czechia it is often said that the Advent wreath should correctly have four candles in total, three purple and one pink candle - this indicates a catholic Advent wreath. The purple colour is the colour of the Advent (and also of the Easter). The Advent time is a time of fast and reflection, although recently this was changed a bit to the time of hope and anticipation (of the Juses Christ birth). the pink candle is called Gaudete and should be light on the third Advent Sunday, which is the time of happiness.
V Česku se často říká, že správný adventní věnec má celkem čtyři svíce, tři fialové a jedna růžová svíčka. V tomto případě jde o katolický adventní věnec. Fialová barva se pojí s obdobím Adventu (a také Velikonoc). Advent má být obdobím půstu a rozjímání, i když se v posledních letech spíše vykládá jako období naděje a očekávání (narození Ježíše). Růžová svíčka se jmenuje Gaudete a zapaluje se během třetí adventní neděle, která má značit čas radosti.

advent wreath, adventní věnec, wreath candle colours, georgiana quaint, blogmas


Comments