Nice Instagram grid

When looking for tip on nicer Instagram or how to get more followers you will notice that an usual advice is to have a nice profile (the grid). You will find tips on how (not) to repeat the compositions and photographed objects. Some will advise to use just one filter for all photos, which will create a more cohesive look even if you photograph various things. Someone else will advise you to photograph only a certain topic and nothing else. Then you will check the advice of a growth-hacker gurus and they will say you shouldn´t focus on the look of the grid, because only a small number of people you reach will actually see it and to focus on individual photos and their viral potential instead. They recommend, which is logical, to create an original content that cannot be simply imitated, and you will not find similar versions of it all over the Instagram. When we look at the lifestyle, fashion or travel photos, we can clearly see that they are similar. Their main function is to share something beautiful or to inspire. The fans of these accounts will be more interested in the personality and beliefs of the influencer. The content doesn´t solve any issues for the fans.
Když budete někde hledat tipy na to, jak mít hezký Instagram nebo jak získat více followers, zjistíte, že jedna z nejčastějších rad je mít hezký profil (grid). Najdete rady ohledně (ne)opakování kompozic i focených objektů. Někdo vám poradí používat stejný filtr na všechny fotky, čímž se docílí celistvého vzhledu, i když jde o rozmanité fotky. Jiný vám poradí fotit jen určité téma a nic jiného. Pak se podíváte na rady growth-hackerských guru a ti vám řeknou, abyste se vykašlali na vzhled gridu, protože jej stejně  uvidí jen ten, kdo zavítá na váš profil, což je jen zlomek vašeho obecenstva. Máte se podle nich zaměřit na jednotlivé příspěvky a na jejich virální potenciál. Doporučují hlavně, což je logické, vytvářet originální obsah, který jen tak někdo nenapodobí a moc podobných "kopií" nenajdete po celém Instagramu. Když se podíváme na lifestylové, módní a cestovatelské fotky, tak je jasné, že jsou často jako přes kopírák. A jedinou jejich funkcí je podělit se o krásno či inspirovat. Jejich fanoušky zajímá spíše jejich osobnost a názory. Nějaký hlubší problém neřeší.


The content of Instagram profiles ia about personal preferences. I am happy when I manage to create a nice Instagram grid, it is very satisfying for me. The drawback is that if I really really like it, I don´t want to add new photos, because I might destroy the nice grid. My grid mirrors the seasons of the year when it comes to themes and the colour of filters I use. The winter days are usually dark, so I use a preset I created in the Darktable that compensates the darkness during the days. During autumn I like to enhance the golden and orange colours in the nature. I noticed that some Instagrammers like to use one preset in all seasons of the year. It looks cool, but for me it would soon be boring. If I really "had to" keep one look, I like the autumnal one.
Obsah Instagramu je o osobních preferencích. Já jsem ráda, když se mi podaří vytvořit pěkný grid. Je to pro mě uspokojivý pohled. Nevýhodou ale je, když se mi opravdu líbí. Tehdy se mi nechce moc přidávat nové fotky, abych si jej nerozhodila. Můj grid obvykle odráží roční období a to jak tématikou, tak i zbarvením filtrů, které používám. Jelikož je v zimě často šero i přes den, používám mnou vytvořený preset v Darktable, který toto vykompenzuje. Na podzim zas ráda zvýrazním zlatavé a oranžové odstíny v přírodě. Všimla jsem si, že některé Instagrammerky udržují celoročně stejný vzhled ve svém gridu, ale pro mě by to bylo brzy nudné. Když už bych se "musela" držet jednoho vzhledu, líbí se mi gridy podzimních barev.


If you are obsessed about the look of your grid then I would recommend Planoly or Later as a little helper (if you don´t upload too often, then you can use the free version). I have Planoly, but am not using it as often as I would like to, because I usually don´t have many photos ready in advance. I often publish at the day when I took the photo or the day after, so I cannot plan the grid in advance. If you have some content in a queue, I would recommend this! You can see how the photos will look in the grid and then drag them to different place where they will look better. You can also prepare the caption and hashtags.
Pokud vám záleží na vzhledu vašeho gridu, pak jsou dobrými pomocníky např. Planoly nebo Later (pokud neuploadujete moc často, bude vám stačit verze zdarma). Já mám Planoly, ale nepoužívám jej tak často, jak bych chtěla. Fotky většinou nemívám nafocené moc dopředu, kolikrát je publikuji ještě ten den či den na to, takže to moc smysl nemá. Pokud však máte připravený obsah dopředu, pak vám tyto pomocníky vřele doporučuji. Můžete si zde přehazovat pořadí fotek dle libosti, aby v kontextu celého gridu vypadaly co nejlépe. Můžete si i připravit popisek a hashtagy.


get nice instagram grid, planoly grid planning, later grid planning, georgiana quaint, how to get instagram followers, jak získat více followers na instagramu, jak mít pěkný instagram, growth-hacker instagram guru

Comments