Casual Sunday

In today´s blogpost I thought I could share a peek to my day-to-day life, today it´s Sunday! On weekends I have my alarm clock set up at 9 AM to wake me up in case I don´t wake up earlier, so I don´t sleep in too much. Today, we went for a morning run in a local forest. We wanted to go running during the daytime and because we had planned out the rest of the day, we had to go in the morning. The Nike app congratulated me for joining the running community for Sunday 1 km run and 1 mile run, lol :D. Today, it was my longest and furthest run. And was covered with mud… On the other hand I got rid off my energy too early in the morning, which caught up with me later in the afternoon when I just had to have a nap. Thinking about this I admire people that wake up earlier in the mornings to go for a run, I am not sure I would be fresh in the evening because of this. This is why I prever evening runs.
Řekla jsem si, že v dnešním blogu bych se mohla podělit o pár detailů z mého každodenního života. Tentokrát z neděle! O víkendech si dávám budíka na devátou hodinu, abych náhodou nespala dlouho, kdybych se neprobudila už před jeho zazvoněním. Dneska jsme si hned ráno vyrazili zaběhat do nedalekého lesa. Chtěli jsme vyrazit za dne, takže jsme museli hned ráno, jelikož jsme už měli plány na zbytek dne. Nike appka na běhání mi hned pogratulovala k nedělnímu běhu a k tomu, že jsem dala 1 km a 1 míli s Nike komunitou, lol :D. Dneska jsem zaběhla nejdelší běh a to časově i na vzdálenost. A byla jsem pěkně od bahna... Zároveň jsem ale hned ráno vybila energii, což mě doběhlo později odpoledne, kdy jsem si musela na chvíli zdřímnout. Velmi tedy obdivuji lidi, kteří si ráno přivstanou, aby si mohli jít zaběhat. Pochybuji, že bych byla večer čerstvá. Z tohoto důvodu raději běhám večer.

casual sunday, sunday errands, what to do on sunday, sunday housework, georgiana quaint, henna na vlasy, sewing curtaing, new curtains, ušití záclon, domácí práce, nike run, běhání s nike

Before noon we started doing some house errands. I got a chandelier for the living room, so we had to put it together and hang it. This took us around two hours. It has many pieces that need to be put together. While doing this I did not really have time to make us meal so I put together pizza. It was baking in the oven while we were working on the chandelier. I cannot put my eyes off it.
Před polednem jsme se začali činit doma. Dostala jsem lustr do obýváku a bylo třeba ho dát dohromady a pověsit. Zabralo nám to dvě hodiny, jelikož se skládá z mnoha součástí. Kvůli práci jsem neměla čas na žádné velké vaření, takže jsem splácla dohromady pizzu, která se pak pekla, zatímco my jsme makali na lustru. Nemohu se na něj teď vynadívat.

casual sunday, sunday errands, what to do on sunday, sunday housework, georgiana quaint, henna na vlasy, sewing curtaing, new curtains, ušití záclon, domácí práce, nike run, běhání s nike

I am also very happy that I finally finished the living room curtain and hang it yesterday. It is still such a new thing here. It looks like this part of the living room is finally looking settled. The other part is still looking like a ghetto :D
Také mám radost z toho, že jsem včera dokončila a pověsila záclonu v obýváku. Je to pro mě velmi nový pohled. Zdá se, že tato část obýváku je už konečně celkem zabydlená. Druhý konec obýváku je nadále jak nějak ghetto :D

casual sunday, sunday errands, what to do on sunday, sunday housework, georgiana quaint, henna na vlasy, sewing curtaing, new curtains, ušití záclon, domácí práce, nike run, běhání s nike

casual sunday, sunday errands, what to do on sunday, sunday housework, georgiana quaint, henna na vlasy, sewing curtaing, new curtains, ušití záclon, domácí práce, nike run, běhání s nike

Here is a detail of the lace that I sew onto the curtain border. I really fell in love with it so it inspired me to make some 1930s slips. These designs are in book called Fenoma.
Vyfotila jsem i detail krajky, kterou jsem zaobroubila záclonu. Moc se mi zalíbila a inspirovala mě k ušití nějaké 1930s košilky podle knihy Fenoma.

casual sunday, sunday errands, what to do on sunday, sunday housework, georgiana quaint, henna na vlasy, sewing curtaing, new curtains, ušití záclon, domácí práce, nike run, běhání s nike

Sunday is not over yet… today I finally made myself to mix my henna hairmask and put it on my hair to make it better. I wash my hair and then apply it to the roots. Then I wrap it in a protective cap and a towel and leave it for a few hours to do its business. Then I will have to wash it off, which takes quite some time. Meanwhile I put on season two of Jessica Jones and try to go through the pile of clothes that needs ironing...
Neděle však ještě není pryč... dnes jsem se konečně dokopala k rozmíchání mé henna masky na vlasy. Nejdřív vlasy umyji a pak ke kořínkům dám tuto hennovou kaši. Pak vlasy zabalím do igelitu a ručníku a nechám to působit několik hodin. Pak hennu z vlasů smyji, což chvíli trvá. Mezitím jsem si pustila druhou sérii Jessicy Jones a dala jsem se do žehlení té velké kopice prádla, co tu mám...

casual sunday, sunday errands, what to do on sunday, sunday housework, georgiana quaint, henna na vlasy, sewing curtaing, new curtains, ušití záclon, domácí práce, nike run, běhání s nike

How was your Sunday?
A jaká byla vaše neděle?

Comments