From couch potato to (maybe) 5K?

I am returning home from my job and it is already dark. One look at the watch will tell me, that it is not really that late. It is hardly six in the afternoon. I dress up in my handmade leggings and layer a few light pieces of clothing on me. I put on my panda cap and shove gloves in a pocket. I need not to forget some tissues! Then I lace my running sneakers. I am cheking for one last time that I have downloaded some thirty-minute-long podcast and that the location in on in my phone, so that the Nike running app can track where I run. I go outside and just walk for a while to warm up and shake off the initial shock from the coldness outside. I turn on the app and start my run.
Z práce se vracím již za tmy, ale po pohledu na hodiny si uvědomuji, že ještě rozhodně není pozdě večer. Je sotva šest hodin. Obléknu si mnou šité legíny, a navrstvím na sebe pár lehčích kousků. Na hlavu narazím pandí čepici a připravím si rukavice do kapsy. Hlavně nezapomenout kapesník! Pak už si zavazuji své boty na běhání. Naposled kontroluji, že mám v zásobě nějaký stažený půlhodinový podcast a že mám zapnutou lokaci, aby mou trasu mohla trackovat Nike aplikace na běhání. Vyjdu ven a nejdřív jen jdu, abych se zahřála a opadl prvotní šok z chladu venku. Zapínám appku a rozebíhám se.

The cold air burns in my throat and I feel like I don´t breath enough, I almost don´t feel my hands for a second. This is the moment when my blood starts circulating in my body. After a few steps all is all right and I run through the dark streets (even though temperatures would hardly start going down and it would still be a few hours till the sunset if this was a summer day)… I try to challenge my untrained low limits and force myself to go further in the moments when I feel like slowing down. After a while I let myself walk quickly, but I soon start running again, because I don´t want my pulse to slow down. After half an hour I manage to clear my head and I feel so goal-minded.
Chladný vzduch mě nejprve pálí v krku, mám pocit že nevystačím s dechem a na okamžik skoro necítím ruce. To se krev v mém těle dává do oběhu. Po pár krocích se všechno srovná a já běžím nočními ulicemi (i když v létě by se sotva začínalo ochlazovat a do setmění bychom měli ještě několik hodin)… Snažím se jít přes své netrénované nízké limity a když mám pocit, že bych už chtěla zpomalit a jen jít, donutím se ještě nějakou dobu běžet. Pak už si dovolím chůzi v rychlém tempu a za chvíli se zas rozběhnu, aby se mi příliš nesnížila tepová frekvence. Po takovéhle půlhodince mám skvěle vyčištěnou hlavu a cítím se cílevědomě.

I realized very quickly why some people run besides streets with car traffic, even though it is certainly not great for their health. These streets are narrow. The streets between houses are full of turns, you need to be careful where you are stepping and you need to get round others walking and dog walkers. Sometimes I don´t like to run behind and then pass a woman walking alone in front of me. I am sure I wouldn´t feel comfortable in her place when walking alone in dark.
Velmi rychle mi došlo, proč tak často vidím běžce běhat podél silnic, i když mi to ze zdravotního hlediska hlava nebrala. Cesta kolem silnice bývá rovná. Naopak mezi domy musíte kroužit, dávat pozor kam šlapete a vyhýbat se chodcům či venčícím pejskařům. Občas je mi nepříjemné běžet a předbíhat ženu, která jde přede mnou. Je mi jasné, že takhle za tmy by to nebylo ani mně příjemné.

nike run app, georgiana quaint, jake paul biz, running while cold, start running, běhání za tmy, běhání v zimě, běhání v noci, running in dark, running in night

Although I am not a fan of Jake Paul and his loud vlogging crew I have to admit that some of his tips are good ones. Especially those on his not-that-well-known YT channel Jake Paul Biz that he started before realizing that he will get famous quicker if he creates a circus around himself (yeah, the outrage marketing and a bad advertisement are still an advertisement). One of his tips is to exercise regularly, because you will not only train your body but also your will. We might say "I don´t want to go anywhere today," I don´t feel like exercising today," "It is too cold outside," etc. But if we learn to overcome this, then we will be able to overcome also other obstacles in our lives and we will also clear our minds. I personally burn all my excess energy and negative emotions when running. I also sleep even better than usual.
Sice Jakea Paula a jeho tým ukřičených vlogovacích kamarádů moc nemusím, ale občas má docela dobré tipy. A to zejména na jeho ne příliš známém YT kanále Jake Paul Biz, se kterým začínal, ale pak zjistil, že bude více úspěšný v tom cirkusu, který inicioval později (aneb outrage marketing a i špatná reklama je pořád reklama). Jedním z jeho tipů je, že člověk by měl pravidelně sportovat, protože to cvičí nejen naše tělo, které se tak udržuje ve zdraví, ale i vůli. Kolikrát jste si říkali: "Dneska se mi nikam nechce," "Nechce se mi hýbat," "Venku je moc zima," atp. Pokud se ale tohle naučíte překonávat, budete schopni překonat i jiné a horší překážky než "Dneska se mi nechce hýbat," a také si vyčistíte hlavu. Já osobně běháním "vybiju" nashromážděnou energie a negativní emoce a v noci pak spím ještě tvrději než obvykle.

Comments