Saturday

Closed pubs, shops, no culture events, social distancing, but what to do at home all the time? It is so nice and sunny outside! Time for the first spring hike, or a longer walk to be more precise. Hopefully there won´t be many lone runners or dog walkers... Mask up, mask down. The sound of cracking pinecones comes from everywhere now that the sun is shining on them. It is the time of brimstone butterflies. I inhale the fresh air deeply and enjoy the rays of sunlight going through the trees. Mask up, mask down. I notice that mistletoe grows here. We follow the red signs. The trail is marked so densely that there is a low chance of getting lost here. After the walk up we are rewarded - the window with refreshments is open! Mask up. So, on which one of the stones will we sit? Mask down. After a well deserved rest we continue our hike to our main destination. White mountains of sand that was left here after kaolin extraction. My black sneakers aren´t black anymore... Mask up, mask down. It was not just us who thought this place would be worth a trip. Once our eyes feasted enough on the view it is time to return...
And how was your Saturday?

Uzavřené hospody, obchody, žádné kulturní akce, social distancing, ale co pořád doma? Vždyť venku je tak krásně! Čas vyrazit na první jarní túru. Nebo spíše delší výlet do lesa. Jen nenarazit na osamělého běžce nebo pejskaře... Rouška nahoru, rouška dolu. Všude je slyšet praskot šišek, které se konečně zahřívají na slunci. Je období žluťásků. Nadechuji se z plných plic a užívám si hru světla pod korunami stromů. Rouška nahoru, rouška dolu. A hele, tady roste jmelí. Následujeme naší červenou značku. Trasa je tak zhusta značená, že se tady určitě neztratíme. Po výšlapu nás čeká odměna - okénko s občerstvením je otevřené! Rouška nahoru. Tak na který kámen si sedneme? Rouška dolů. Po zasloužené pauze vyrážíme ještě trochu dál za naším hlavním cílem. Bělostné hory písku, který sem byl navezen po těžbě kaolinu. Černé boty už dávno nejsou černé... Rouška nahoru, rouška dolu. Nebyli jsme jediní, koho napadlo sem vyrazit. Po pokochání se výhledem vyrážíme zase zpět...
A jaká byla vaše sobota?

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog
This one looks so post-apo. /photo by Y/

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog
photo by Y

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog
  
czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog
photo by Y

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

czech republic lockdown, what to do during lockdown, lockdown, georgiana quaint, walk in nature, český blog

Comments