My Movember through Instagram´s eye

This November was for me in the name of morning and all day long mists (very photogenic) and painting / drawing. During this year´s pandemic and forced isolation I jumped once again into the world of art and am experimenting with it quite a lot. I enjoy watercolours - I have a notebook made of high quality paper. I really look forward to the moment when I complete it and will be able to go through the pages full of paintings and see how time went, it is so satisfying to watch such videos. At the same time I think I won´t be able to do something similar, because the sketches tell so much about my mood and thoughts when they were created, so I´d feel like showing diary entries. On the other hand, these are probably readable only to me. I experiment a bit with oils - however this takes such a long time, maybe I am doing something wrong? And then I have some more projects planned (I definitely "need" a pop art Andy Warhol style portrait (I already have the cut outs of the layers prepared) and I also "need" a Tamara de Lempicka style portrait. I am also feeling like experimenting with pointillism (so fascinating!)).

Tento listopad byl pro mě ve znamení ranních a celodenních mlh (velice fotogenické) a malování / kreslení. Během letošní pandemie a nucené izolace jsem se opět vrhla do světa umění a docela si s tím hraji. Baví mě vodovky - pořídila jsem si sešit s kvalitními papíry. Dost se těším na okamžik, kdy jej celý pomaluji a budu se moci kochat tím jak šel čas. Podobná videa mě dost baví. Na druhou stranu si říkám, že něco podobného asi neudělám, protože zrovna tyto malby jsou pro mě dost osobní a docela prozrazují moje pocity v době, kdy jsem je malovala, takže bych měla bych pocit, jako kdybych zveřejňovala své deníkové zápisky. Na druhou stranu, ty kresby budou asi stejně čitelné jen pro mě. Také trochu experimentuji s olejovými barvami - ale je to dost dlouhodobý projekt, možná dělám něc špatně? A pak mám pár projektů ještě v plánu (určitě "potřebuji" pop artový portrét ve stylu Andyho Warhola (už mám připravené šablony na jednotlivé vrstvy) a také "potřebuji" portrét ve stylu Tamary de Lempické. Také jsem fascinována pointilismem, který si prostě musím vyzkoušet (úžasné!)).

movember review, instagram movember, november instagram stories, movember instagram stories, georgiana quaint, blogmas 2020

This weekend I have put up the first Christmas themed decoration - this beautiful natural wreath (it is challenging each year to find a shop that would offer something simple and pretty like this, usually they offer overly decorated things that are in poor taste).
With the short days and lockdown added, I am reading a bit more than usual once again. It is also because I was working from home, which makes me not want to turn on my personal notebook, when I turn off the work notebook. I want to touch a different medium I guess - paper, fabrics, plants, whatever.

Tento víkend jsem si už vystavila první vánoční dekoraci - tento krásný přírodní věnec (každým rokem je to celkem boj najít obchod, který prodává jednoduché a krásné věnce, protože většinou se prodávají přespříliš dekorační a nevkusné).
Se stále kratšími dny a lockdownem k tomu všemu opět čtu více než obvykle. Je to asi i tím, že pracuji z domova a nechce se mi zapínat můj osobní notebook hned po tom, co zavřu ten pracovní. Prostě se asi chci dotýkat jiného média - papíru, látek, rostlin, čehokoliv.

movember review, instagram movember, november instagram stories, movember instagram stories, georgiana quaint, blogmas 2020


Comments