January 2021 through Instagram´s eye

I am going through the few stories that I shared in January thinking that I really did not overshare this month. I have shared majority of the interesting photos already in another post, here. So below is a collage made of just a few more moments that were not captured by my camera, but by my phone.

Procházím těch pár stories, které jsem během ledna nasdílela a mám pocit, že jsem rozhodně nesdílela až přespříliš. Většinu zajímavých fotek jsem již publikovala v článku tady. Takže níže je jen koláž z těch několika málo fotek nafocených na mobil, nikoliv na foťák.


Yes, I am one of those people that keep the Christmas tree as long as possible. We have a real one so we are (luckily?) limited by its durability. This year though it was really special, not only did it have a beautiful shape, but it also lasted so long! At the end of January though we decided to say goodbye to it. It was touching...

Ano, jsem jeden z těch lidí, co si udržují vánoční stromeček co nejdéle to jde. Jelikož míváme pravý, tak jsme (naštěstí?) limitováni jeho životností. Tento rok byl ale opravdu speciální. Nejen, že měl krásný tvar, ale i velmi dlouho vydržel! Na konci ledna jsem se ale rozhodli se s ním rozloučit, bylo to dojemné...


I picked another sewing project, a green windbreaker jacket, I am looking forward to it once finished, but I have paused this project already :D I need to decide on the pockets´ fabric, so I am keeping it dormant for now.

Začala jsem další šicí projekt - tentokráte zelenou bundu. Moc se těším až bude hotová, ale zároveň jsem projekt na chvíli odložila :D Potřebuji se rozhodnout z jakého materiálu udělám kapsy, takže to na chvíli nechávám uležet.


I am juicing at some periods of time and am almost overdosing myself on vitamins and good mood, which I feel like is somehow connected. This year I am not doing it in such extreme as in past winters, I am so lazy to go buy oranges. I am fine to go for a walk outside, but I really don´t feel like going grocery shopping. Below though you can see a lot of fresh orange juice. It is not just for me though, I am distributing them left and right to my family members.

Občas propadám popíjení čerstvých šťáv a skoro se snažím předávkovat vitamíny a dobrou náladou (připadá mi, že to u mě nějak souvisí). Tento rok však ještě nezacházím do takového extrému jako jiné zimy, jsem totiž líná chodit nakupovat pomeranče. Nemám problém vyrazit na procházku, ale do obchodu na nákup potravin se mi opravdu nechce. Tyhle freshe však nejsou jen pro mě, cpu je celé rodině.


And how was your January?

A jaký byl váš leden?


georgiana quaint, instagram stories january 2021 update


Comments