Anachronistic winter II

I bought this dress in May last year, when after a long time shops opened and I felt like buying something nice for myself as a sort of reward to myself that I made it through the months long lockdown.

Tyto šaty jsem si koupila vloni v květnu, když se po dlouhé době otevřely obchody a já si říkala, že si zasloužím něco za odměnu, že jsem ten několikaměsíční lockdown vydržela.


I bought this dress on the day I got engaged (happened later on that day).

Tyto šaty jsem si koupila v den, kdy jsem se zasnoubila (později toho dne).


I love it, so many great memories are connected to it :)

Zbožňuji je, tolik skvělých vzpomínek se mi k nim pojí :)


It can be worn during colder weather as well when I add another piece I highly value - a thrifted jacket made in Japan and imported in the USA that fits so great, I especially like the shape of the shoulders. Otherwise it is off-shoulder summer dress with (admitedly) witchy vibes. I am channeling my inner Yennefer when wearing it.

A lze je nosit i během chladnějšího počasí, jen přidat další kousek, který si velmi cením - sáčko, které jsem vylovila v secondhandu, ušité v Japonsku a importované do USA, padne dokonale, velmi se mi líbí jeho tvar v ramenou. Jinak jsou to šaty s holými rameny, takže na léto s (přiznávám) čarodějkovskou estetikou. Když je nosím, napojuji se na svou vnitřní Yennefer.


black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog
| velvet jacket: thrifted | cotton lace dress: Orsay | headband: handmade by me |

black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog

black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog

black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog

black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog

black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog

black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog

black white winter world vintage outfit yennefer georgiana quaint český blog

Comments