Open House Praha 2022

Last weekend the Open House Praha festival took place and I was happy to visit again. This time we picked buildings that were not that popular (luckily), so no long queues. Just our travel to Prague was a bit dramatic with long train delays as the weather the evening before was quite challenging and negatively impacted the railways.

Minulý víkend se opět konal festival Open House Praha a já se s radostí opět zúčastnila. Tentokrát jsme si vybrali budovy, které asi nebyly tak populární (naštěstí), takže jsme se obešli bez front. Jen naše cesta do Prahy byla trochu napínavá kvůli zpožděním způsobeným nepříznivým počasím předchozí večer.


• State grammar school – Higher Professional School of Pedagogy and Social Sciences, Secondary Technical School and Secondary General School Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

open house praha 2022, Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

open house praha 2022, Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

open house praha 2022, Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

open house praha 2022, Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

• Sculpture Atelier of Jan Lauda – Olgoj Chorchoj studio Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj

Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj, open house praha 2022

Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj, open house praha 2022

Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj, open house praha 2022, kočky

• City Spa in Žižkov – House of Dance Městské lázně Žižkov – budoucí Dům tance

open house praha 2022, Městské lázně Žižkov – budoucí Dům tance

open house praha 2022, Městské lázně Žižkov – budoucí Dům tance

open house praha 2022, žižkov, most, street art

• Church of the Hus Congregation in Vršovice Husův sbor Vršovice

Husův sbor Vršovice, open house praha 2022

• Former Sculpture Atelier – creative agency Loosers Bývalý sochařský ateliér bratrů Halmanových – sídlo kreativní agentury Loosers

Bývalý sochařský ateliér bratrů Halmanových – sídlo kreativní agentury Loosers, open house praha 2022

Bývalý sochařský ateliér bratrů Halmanových – sídlo kreativní agentury Loosers, open house praha 2022

• Boiler House of the General University Hospital in Prague | Centrální kotelna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Centrální kotelna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, open house praha 2022

Centrální kotelna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, open house praha 2022

Check outOmrkni OHP 2020

Comments