7 Simple tricks for better skin

In this article I want to talk about our skin, the most important „outfit“ of ours (yes, this sounds a bit creepy :D). I think it already happened to everyone – we were looking longingly on the perfect skin of a model in a glossy magazine and were wishing to have evenly pretty skin. Those of us who are able to see through the (false) advertising know that these pictures go through postproduction (especially if the photos are for a beauty product) which removes little blemishes or scars and creates the look of perfect skin. We are then green with jelly and sometimes even depressed that we don´t have such perfect skin which makes us buy new products. You can read more about this viscious circle of beauty ads in one of my posts. The following tips are the basics that can make a difference:
V tomto článku se chci věnovat naší pleti, tomu nejdůležitějšímu „outfitu“, který máme (ano, zní to trochu strašidelně :D). Myslím si, že se to už stalo každému z nás – touživě jsme se dívali na perfektní pleť modelek v magazínech a přáli si mít také tak pěknou pleť. Ti z nás, kteří jsou zvyklí dívat se skrze (falešnou) reklamu ví, že tyto fotky prochází finální úpravou (zejména pokud jde o kosmetiku), kde se odstraní pupínky či jizvičky a vytvoří se vzhled perfektní pleti. Jsme proto zelení závistí a občas máme trochu depku z toho, že také nemáme tak pěknou pleť, což nás vede k nakupování nových produktů. O začarovaném kruhu, do kterého nás vedou reklamy na kosmetiku, si můžete přečist v jiném mém článku. Následující tipy jsou naprostým základem, který však může hodně pomoci:


1) Be sure to protect your skin from the sun. Excessive sunbathing will make your skin older, also freckles can appear if you expose yourself to sun without a protection. And getting sunburnt is not pleasant at all. My first aid when it happens – usually in September when I go on a walk and am surprised by nice weather and am not protected with cream with filter – is Panthenol body lotion that I keep in a fridge for these occurences.
1) Chraňte svou kůži před sluncem. Přílišné slunění vede k předčasnému stárnutí pleti a tvorbě pih, zejména pokud nepoužíváte krém s faktorem. Spálit se na sluníčku také vůbec není příjemné. Mou první pomocí, když se mi to stane – obvykle v září, když jdu na vycházku a je nečekaně pěkné počasí a já se nenamažu opalovákem – je Panthenolové mléko, které schovávám v ledničce právě pro tyto případy.

2) Another great helper is a hat. When it is really hot and sunny during the summer and I intend to spend more time outside I wear a hat with a broad brimm. The brimm shades my face and neck but also my eyes so I don´t need sunglasses. I don´t know why but sometimes when it is sunny I don´t like to wear sunglasses since they give me a headache. Does this happen to you too?
2) Dalším skvělým pomocníkem je klobouk. Když je opravdu hodně horko a slunečno a já se chystám pobývat venku delší čas, beru si klobouk s širší krempou. Krempa mi stíní obličej a krk, ale též mé oči, talže nepotřebuji sluneční brýle. Nevím proč, ale občas mi sluneční brýle způsobují bolehlav. Stává se vám to někdy také?


3) Have you ever felt like dropping in your bed at the end of the day not wanting to do anything because of exhaustion? Well, don´t! Be nice to your skin and remove the make-up. Wash your face even if you did not wear make-up because dust can linger on your skin and clog your pores. Don´t forget that when sleeping your skin is resting too and restoring itself. Going to bed with clean skin will help you keep it nice.
3) Už jste někdy byli na konci dne tak vyčerpaní, že jste sebou chtěli hned plácnout do postele? Nedělejte to! Buďte hodní na svou pleť a odličte se. Umyjte si obličej, i když nenosíte make-up, protože během dne se na vaší pleti zajisté usadil prach, který může ucpat póry. Nepodceňujte proces regenerace pleti, který probíhá, když spíte. Jít spát s vyčištěnou pletí vám pomůže udržet vaši pleť krásnou.

4) How often do you use peeling? Did you know that peeling your skin too often may also be harmful? Once a week is more that enough. Although it is good to get rid of the dead skin cells that might clog your pores, peeling the skin will constantly keep it „raw“. Also in very sunny periods of the year you should use peeling even more scarcely because the peeling will get your skin rid off the natural protection. This is the reason why celebrities after chemical peelings etc. don´t go outside (not only the skin does not look good but it could also be harmful to expose it to the sun).
4) Jak často používáte peeling? Věděli jste, že časté peelingování pleti neprospívá? Jednou týdně je více jak dost. Ačkoliv je dobré zbavovat se odumřelých buněk, které též mohou ucpávat póry, časté peelingování bude udržovat pleť bez přirozené ochrany. Zejména pak v létě, když hodně svítí slunce, je dobré se peelingu vzdát právě z tohoto důvodu. Toto je důvod, proč celebrity po chemických apod. Peelinzích nevycházejí ven (nejen, že pleť nevypadá dobře, ale je též škodlivé vystavovat ji slunci).

5) Drink more water! You have heard this advice in like EVERY article ever about skin and beauty and I will repeat it once again for you. In case you already keep a healthy drinking regime then you obviously don´t need to drink liquids even more, just keep doing what you do. The rest of us – yes, I am guilty of this too – should pay more attention the the amount of liquids we intake. There are already some gadgets that can help you with it. You can have a bottle that will help you keep up with the amount you drank, you can also have an app on your mobile that will remind you to drink.
5) Pijte více více vody! Tuhle radu jste četli asi v KAŽDÉM článku o pleti a kráse a já ji zopakuji ještě jednou. Pokud již máte zdravý pitný režim, pak tento bod ignorujte, abyste se zase nepřevodnili. My ostatní – ano, i já – bychom měli věnovat více pozornosti tomu, kolik čeho během dne vypijeme. Pomoci vám mohou různé vychytávky. Můžete používat láhev určitého objemu, díky níž budete sledovat, kolik jste toho během dne vypili nebo si můžete stáhnout aplikaci do mobilu, která vám bude připomínat, abyste se napili.

6) Find a good dermatologist that will help you solve your skin problems. This can be quite challenging – how do you find out if this dermatologist is good? Some dermatologists might force you into procedures or into buying their expensive products to cash in. This is a lot about your gut feelings and the results, you can also try to find some reviews online, but if a dermatologist is forcing you to buy his/her expensive product it might be a red flag. Remember that even really cheap products can do the same job.
6) Najděte si dobrého dermatologa, který vám pomůže. Tohle není jednoduché – jak poznat, že je dermatolog dobrý? Někteří dermatologové vás mohou nutit do určitých procedur nebo ke koupi jejich drahých produktů, aby si vydělali. Je to hodně o vašem pocitu, ale i o výsledcích, které na pleti uvidíte. Můžete se též podívat na recenze online, ale pokud vám bude dematolog cpát své drahé produkty, zamyslete se, zda není čas utéct. Pamatujte si, že i dost levné produkty mohou mít podobné účinky.

7) Don´t touch! And I am really guilty of this one. Have you ever caught yourself scratching your face when thinking over something? By touching your face during the day you transfer the dirt and even bacteria from your hands on your face. The impurities then do the job on your face and you cannot be surprised when acne appears.
7) Nesahat! Ano, tímto jsem také vinna. Už jste se někdy přistihli při tom, že si škrábete obličej, když přemýšlíte? Dotýkáním se obličeje rukou na něj přenášíte nečistoty a bakterie, které lehce vedou ke vzniku akné.

Bonus tip: This one is a bit connected to nr. 7: Be sure to clean your phone often. If you touch your cheek with your phone when talking to someone, you once again transfer the bacteria from the phone on your face.
Bonusový tip: Tento tip souvisí s bodem 7: Nezapomeňte si často čistit svůj mobil. Pokud se při telefonování dotýkáte tváří svého telefonu, opět z něj přenášíte na svou tvář bakterie.

Comments

 1. These are great tips! My mom taught me # 7 - don't touch when I was a little girl. I never put my chin in my hand and lean on it. I try to never scratch, either. If I must, I'll grab a tissue and lightly use that as a buffer to gently touch my face. Also, everyone needs more water, IMO! Great article! :-) - (I'm Elizabeth at zestyolive.com)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you! I really have to learn not to touch! :D I always want to slap my fingers.

   Delete
 2. Thanks for the reminder that I should buy a new hat.

  ReplyDelete
 3. I am guilty of not doing a few of these! Like cleaning my phone eek I clean it with my shirt. Does that count? Hehe I bought a Sun hat years ago guess I need to start wearing it (that is what I bought it for.) hehe Thanks for sharing!
  Julie * www.hdthreviews.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. I am obsessed with cleaning my phone and the keyboard of my laptop. But the keyboard at my office would need some serious cleaning!

   Delete
 4. I always make sure I put on lots of sunscreen & wear sunglasses when I go out as I live in the tropics....so hot here...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ah, I can imagine. We have a few tropical days and nights each year here too but they are rather rare, unually gone in a fortnight.

   Delete
 5. Drinking enough water makes such a huge difference!

  ReplyDelete
 6. I have never use peeling. I might consider this looks like you are doing a great job taking care of your skin :)

  ReplyDelete
 7. Increasing your water intake regularly has a GREAT impact on the condition of your skin from my experience!

  Britt | http://alternativelyspeaking.ca/

  ReplyDelete
 8. These are all amazing tips! I have an appt with a dermatologist next month and I can't wait to get some answers.

  ReplyDelete
 9. A I get older I am realizing how important it is to put this effort into my skin! Thank you for the reminder & tips :)

  ReplyDelete
 10. I have a horrible habit of sleeping with my makeup on, ugh! But you've inspired me to put a stop to that asap.

  ReplyDelete

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3