My favourite Christmas ads 🎁🎄 BLOGmas: Day 10

The Christmas time can be also associated with ads. The sellers are trying to get our attention with their ads and make us buy their products. Most of the ads just show the product or boast with their more or less great sale. However, there are a few ads that are nicely done, and some become legendary and part of the Christmas atmosphere.
Období před Vánoci se už tradičně také pojí s reklamami. Prodejci všeho možného se snaží upoutat naši pozornost a přesvědčit nás, abychom nakoupili zrovna u nich. Většina reklam se omezuje jen na ukázání produktu, případně se pochlubí více či méně skvělou předvánoční slevou. Je však pár výjimečných reklam, které jsou krásně tematicky zpracované a někdy se dokonce stynou jakýmsi vánočním koloritem.

christmas ad, blogmas, georgiana quaint, christmas advert

Each year I am looking forward to the Kofola ad with the boar. It is hinting at the Czech tradition to fast yourself during the Christmas Eve day to be able to see a golden pig in the evening. Before you ask - I have never fasted myself at this time of the year. It is basically a tradition of old times that is talked about but not really kept.
Já se třebas každým rokem těším na reklamu na Kofolu s prasátkem. Reklama odkazuje na český zvyk postit se během Štědrého dne, aby se člověku večer mohlo zjevit zlaté prasátko. Než se zeptáte - ne, nikdy jsem se touto dobou nepostila. Jde spíše o příklad staré tradice, o které se mluví, ale nikdo ji nedodržuje.


Here and there a funny ad surfaces, but this one did not run for a long time on the TVs because it was pulled, because it was poking fun at business savvy Polish people (by the way, I am mentioning this in my travelogues from Krakow).
No a pak se občas objeví nějaká vtipná reklama, tahle ale na televizních obrazovkách moc dlouho nevydržela, protože byla stažena, jelikož si dělala srandu z kšeftaření Poláků (mimochodem, o tomto tématu jsem psala ve svých cestopisech z Krakowa).

And this CocaCola ad is a tradition...
No, a tahle s CocaColou je už vlastně tradice...Do you have your favourite Christmas themed ad?
Máte svou oblíbenou vánoční reklamu?

PS: I have also found this lovely ad that is set in WW1, it is sad but heart-warming and as far as I know historically accurate (though not sure about the football ;). The battling parties stopped the warfare for a while on the Christmas Day. The soldiers were human to each other even in this hard time.
There are also lists of heart-warming (or emotionally exploiting) ads on youtube, so check it out if you want to see more Xmas themed ads.
PS: Také jsem našla tuhle pěknou reklamu zasazenou do období první světové války. Je trochu smutná, ale historicky přesná (s fotbalem si tedy ale nejsem jistá ;).. Bojující strany na Štědrý den nebojovaly. Vojáci se k sobě v tomto obtížném čase zachovali lidsky.
Na youtube najdete seznamy různých milých (až emocionálně vyděračských) reklam, tak pokud se chcete na nějaké podívat, zahledejte.Comments