The hidden meaning of PEARLS

Today I want to write a bit about pearls. They are one of my fav accessories, although I own mostly a fashion jewellery and only a little natural pearls. Pearls are associated with Moon and (not surprisingly) water, both of these are my favourites.
V dnešním článku se více rozepíšu o perlách. Perly patří k mým oblíbeným šperkům, i když povětšinou vlastním jen bižuterii a jen málo opravdových kousků. Perly jsou spojovány s měsícem a (nepřekvapivě) s vodou, obojí mám v oblibě.


hidden meaning of pearls, mysticism pearls, symbolism pearls, pearl jewellery, georgiana quaint, elisabeth i pearls, charlotte wells pearls, charlotte wells jewellery

There are many superstitions when it comes to pearls. Some of them are connected to weddings - pearls shouldn´t be on the engagement ring and the bride should not wear them during the ceremony, because it is bad luck or represent tears. I also still remember a story that was told to us on a seminar by a man that was on a diplomatic mission in one of the countries in central or south America. He said that women basically couldn´t wear real jewellry because they would immediately get robbed on a street, but there was an exception to this. His wife was able to flaunt a pearl necklace outside, because it was considered an extremely bad luck to steal pearls.
S perlami se pojí hodně pověr. Některé jsou spojené se svatbou - perly by neměly být na zásnubním prstenu a nevěsta by je neměla mít na sobě během obřadu, protože mohou přinést smůlu nebo předpovídají uroněné slzy. Dodnes vzpomínám na vyprávění jednoho diplomata, co měl službu v zemi střední nebo jižní Ameriky. Říkal, že ženy prakticky nemohly nosit venku šperky, protože by je hned někdo okradl, ale byla zde výjimka. Jeho manželka chodila místními ulicemi s perlovým náhrdelníkem bez starostí, protože ukrást perly, znamenalo neštěstí.


It was very surprising for me to read that Queen Elisabeth I had an employee whose only job was to unstitch and stitch pearls every day from one of her gowns to another. This was quite a WTF information for me when I read about it, because once I finish some dress I don´t want to touch it unless needed, but it actually makes sense, because even though Elisabeth I was the Queen and rich, big pearls would still be too expensive not to re-use them on more dresses. And Elisabeth I was known to adorn herself with many jewels and pearls, because she was a bit vain in this regard. How much easier it is for us now that we have a costume jewellery that does not cost us a fortune and we can just stitch it to some garment and don´t need to worry about it once finished.
Docela překvapující pro mě bylo, když jsem si přečetla, že královna Alžběta I měla zaměstnankyni, jejíž jediným úkolem bylo každý den odpárat perly z jejích oděvů a přišít je na jiné róby. Tahle informace mě celkem zarazila. Když něco ušiji, tak už do toho nerada znovu šahám, pokud vyloženě nemusím. Zároveň to však dává smysl, protože i když byla Alžběta I královnou a byla bohatá, velké perly byly pořád příliš drahé na to, aby se "nerecyklovaly" na vícero róbách. A zrovna Alžběta I byla dost známá tím, že ráda nosila hodně šperků a perek, protože v tomto ohledu byla celkem marnivá. O kolik lehčí to máme dnes, kdy máme bižuterii, která nás nestojí jmění a můžeme ji k něčemu přišít a už s tím více nehýbat, když máme hotovo.

Recently I have created a tutorial for a simple "pearl" choker necklace, the same one was worn by Charlotte Wells in the second season of the Harlots series.
V nedávné době jsem vytvořila tutoriál na jednoduchý obojkový náhrdelník z perličkových korálků, který nosila Charlotte Wells v druhé sérii seriálu Harlots.

Comments