Making of the Foxes & owls dress

I thought that I might finally share some photos from behind the scenes - the creation of this dress :)

Řekla jsem si, že bych konečně mohla nasdílet fotky ze zákulisí - z šití těchto šatů :)

handmade dress, making of dress, sewing dress, georgiana quaint, foxes owls dress
photo by Y

All the pieces of the pattern are prepared to be well used once again. I have altered a bit the sleeve pattern and I think it is finally perfect.
Všechny části střihu jsou opět připraveny do akce. Trochu jsem ještě upravila střih rukávu a myslím, že je konečně perfektní.

handmade dress, making of dress, sewing dress, georgiana quaint, foxes owls dress

Here are all the parts of the dress prepared to be sewn together. Yes, it has a pocket too <3
Všechny části šatů jsou střižené a čekají na sešití. Ano, mají i kapsu <3

handmade dress, making of dress, sewing dress, georgiana quaint, foxes owls dress

Almost there...
Blížíme se do finále...

handmade dress, making of dress, sewing dress, georgiana quaint, foxes owls dress

Here you can very nicely see the difference between an ironed out seam and not ironed out seam. Ironing out seams properly before continuing with sewing is very important.
Tady je skvěle vidět rozdíl mezi rozžehleným a nerozžehleným švem. Pořádné rozžehlení švů před dalším šitím je velmi důležité.

handmade dress, making of dress, sewing dress, georgiana quaint, foxes owls dress

The inside of the sleeve.
Rukáv z rubu.

handmade dress, making of dress, sewing dress, georgiana quaint, foxes owls dress

Twoheaded fox xD
Dvouhlavá liška xD

handmade dress, making of dress, sewing dress, georgiana quaint, foxes owls dress

Comments