Thursday, 19 January 2017

video: Modelling, beauty, cannibalism? Neon Demon movie review

In this video I am reviewing a controversial movie by Nicolas Winding Refn that was released in 2016. This movie is a bit notorious because it received mixed reactions on the film festival in Cannes, some loved it and some not. I personally liked it although the style of the movie is sometimes bordering trashy but still the style is fascinating and sensual. The main theme is the importance of the beauty and about the cutthroat modelling and fashion industry.
 
Toto video (s českými titulky) recenzuje kontroverzní snímek od Nicolas Winding Refn z roku 2016. Film předcházela trochu zvláštní pověst, protože reakce na něj na filmovém festivalu v Cannes byly dost smíšené, našel si obdivovatele i hatery. Mě se film líbil, i když je jeho stylizace chvílema až trochu braková, každopádně je ale fascinující a smyslná. Hlavním tématem filmu je důležitost krásy a tvrdé prostředí modelingu a módního průmyslu.


Tuesday, 17 January 2017

video: 10 best dressed on the Golden Globes

This video is summarizing a bit the past week of my life. The most important stuff is connected to me moving into a new place so although important to me I suspect it is not that interesting for you, I cannot even do something like a room tour since I am awaiting most of the furniture and my stuff is piled on the floor in stacks.
But there is still a lot of stuff happening and I was observing the Golden Globe Awards and the fashion that appeared on the red carpet. I noticed 3 styles that were appearing more often that the others - yellow colour (maybe Beauty and the Beast inspiration?), sheer fairy like dresses in pastel colours, golden age Hollywood movie stars look with a lot of sequins and other sparkly embelishments. Who wore my favourite looks? Find out in my video.
 
Toto video krátce shrnuje můj předcházející týden. Nejdůležitější věcí pro mě jsou věci související s přestěhováním a ačkoliv je to pro mě důležité, nemyslím si, že by to bylo až tak zajímavé pro ostatní, protože nemohu udělat ani něco jako room tour, protože ještě čekám na nějaký nábytek, takže moje věci jsou na zemi v kopicích.
Ve světě se však děje mnoho věcí, já sledovala Zlaté glóby a zejména módu, která se objevila na červeném koberci. Všimla jsem si tří trendů, které se opakovaly - žlutá barva (že by inspirace Kráskou a zvířetem?), vzdušné šaty v pastelových barvách jako pro víly, šaty inspirované filmovými hvězdami ze zlaté éry Hollywoodu ozdobené flitry a dalšími třpytivými ozdobami. A kdo měl na sobě mé oblíbené róby? Mrkněte na mé video.


Thursday, 12 January 2017

video: How to use Burda patterns

In this video I am explaining how to use sheets with patterns that can be usually bought in magazines such as Burda and Diana. The sheets look at the first sight as a complicated mess of colourful lines but do not worry, there is a logical system in this mess ;). Learn how to use them and try to sew something yourself!
 
V tomto videu vysvětluji, jako používat střihy na šití, které jsou obvykle k dostání v časopisech Burda nebo Diana. Na první pohled vypadají tyto archy papíru jako nepřehledná změť barevných čar, ale nebojte se, v tomto nepořádku je logický systém ;). Naučte se jak se v tom vyznat a zkuste si něco sami ušít!


Subscribe to my Youtube channel to see more videos from me :)

Monday, 9 January 2017

Sunday vlog #2

In this Sunday vlog I am sharing interesting bits from my life. In the first week of the new year I am kept busy by me moving to a new place and gathering stuff I might need. I enjoyed a French tradition connected to the Three Kings Day while it is freezing cold outside. It is great to observe it from the warmth of home ;)
 
V tomto nedělním vlogu sdílím pár zajímavostí z mého života z uplynulého týdne. V prvním týdnu letošního roku jsem zaměstnaná stěhováním se a sháněním věcí, které bych mohla v domácnosti potřebovat. Oslavila jsem Tři krále po francouzsku, zatímco jsem z tepla domova pozorovala pořádnou zimu venku.